KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...

FEDERASYONUMUZ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL SAVAŞ'A ZİYARET

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu başkanı Aysın...

II. TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI

2012 yılı II. Transfer dönemi 1 Ağustos 2012 tarihinde başlamıştı...

USTA OLTACILAR YARIŞTI

KKTC Avcılık Federasyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan ikinci Ol...