Ana Menu
 
 
 
Avcılık Profili Araştırması
 Bilgisayarınıza  İndiriniz:
Araştırma1
Araştırma2
 
 
 
  AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME YASASI

(18/2009 Sayılı Yasa)
Madde 4(1) , Madde 4(3) ve Madde 18(1) Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Bakanlar Kurulu Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nın 4.(1)’inci Maddesi, 4.(3)’üncü Maddesi  ile 18(1)’inci Maddesi tahtında Bakanlıkça Hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylamak suretiyle ilan eder.

 

 

 

Kısa İsim

 

 

1.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Bu Tüzük, “Av Günleri , Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü” olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tüzük”olarak anılan Değiştirilmiş Şekliyle “Av Günleri , Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü” ile birlikte okunur.

Esas Tüzüğün 8’inci maddesinin değiştirilmesi

2.

Esas Tüzük, 8’inci Maddesin,in kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 8’inci madde konmak suretiyle değiştirilir.

“Av Bölgeleri

8.

 • Bu Tüzüğün, Büyük Av Mevsimi ile ilgili   4(1) maddesinde belirtilen av günlerinde, Bu Tüzüğe ekli Cetvel 1’de yer alan Av Haritasında belirtilen Av Bölgelerinde Avlanma yapılacaktır.

 

 • Bu Tüzüğe ekli Cetvel 1’de yeralan Büyük Av Mevsimi ile ilgili av haritasının açıklaması.

 

“BÜYÜK AV MEVSİMİ İLE İLGİLİ AV HARİTASI’NIN AÇIKLAMASI;
Avlanmaya Kapalı Bölgeler;

 • 40 nolu Av Bölgesinde, Girne – Değirmenlik yolunun Ozanköy’e ayrılan yerden Ozanköy’e, oradan köyün doğusundan toprak yol boyunca Çatalköy’e, oradan Çatalköy içerisinden geçip doğu istikametinden Girne – Değirmenlik yoluna, oradan başlangıç noktasına kadar olan bölge,
 •  
 • 46 no’lu Av Bölgesinde, Zeytinlik – Karaman arasındaki taş zeminli toprak yolun kuzeyinde kalan bölge ile Edremit sınırından başlayıp, Yeşiltepe’ye giden geniş yangın şeridinin kuzeyinde kalan bölge,
 •  
 • Karpaz anayolunu İskele’ye bağlayan iki bağlantı yolu (Karpaz anayolu – İskele ile Bahçeler – İskele yolu arasında kalan bölge) yani Granel Otel’den İskele’ye giden yolun doğusu.
 •  
 • Bafra Tatil Köyünün çevresindeki üçgen bölge (10 nolu av bölgesinin doğu sınırı ile Bafra köyünden denize kadar giden toprak yol arasında kalan üçgen bölge,

 

 • Girne – Çatalköy Bölgesi’nde bulunan ve 40 nolu Av bölgesi içerisinde kalan “Korineum” Golf Sahası’nın 300 metre çevresi.
 •  
 • Mevcut av haritasında kırmızı renkle belirlenmiş Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile Taşkent köyü üzerinde bulunan K.K.T.C. Bayrağının bulunduğu bölge ve yanındaki Meteoroloji İstasyonu ile Mevlevi atış alanının hedef kısmı ve Merkezi Cezaevi binalarının 1000 metre çevresi, Gazimağusa – Karpaz yolunun batısında Tuzla yolu ayrımı ile İskele yol ayrımı arasında kalan 500 metre genişliğindeki alan ile Alevkayası Av Üretim Merkezi, tüm göletler ile Mehmetçik köyü girişinde bulunan gölün 500 metre çevresi ile yerleşim yerlerinin 200 metre çevresi,

                  

 • Dikmen bölgesinde bulunan ve 42 nolu av bölgesi içerisinde kalan Dikmen Av Üretim Tesislerinin 300 metre çevresi,
 • İskele bölgesinde bulunan ve 16 nolu av bölgesi içerisinde kalan bölge (İskele’den başlayarak İskele-Topçuköy asfalt yolu boyunca Topçuköy’e, oradan asfalt yolu takip ederek İskele’deki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge)

 

 • Büyükkonuk köyünde bulunan ve 14 nolu av bölgesi içerisinde kalan futbol sahasının 300 metre çevresi.
 • Güzelyurt bölgesinde 52 nolu Av Bölgesi;

     Güzelyurt’tan başlayarak Güzelyurt-Girne asfalt yolu boyunca Kalkanlı-O.D.T.Ü. Kampüsü kavşağına oradan doğu yönünde asfalt yolu takip ederek Kalkanlı köyüne oradan güney doğu yönünde Kalkanlı-Mevlevi toprak yolunu takip ederek Mevlevi-Kılıçarslan toprak yoluna oradan güney yönünde toprak yolu takip ederek Mevlevi-Şahinler asfalt yoluna, oradan doğu yönünde asfalt yolu takip ederek Lefkoşa-Güzelyurt ana yoluna oradan Lefkoşa-Güzelyurt anayolunu takip ederek Güzelyurt’taki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge.

 • Güzelyurt-Kalkanlı-Yayla-Gaziveren bölgelerinde 50, 53 ve 54 nolu av bölgeleri içerisinde kalan bölge. (Güzelyurt-Girne anayolu üzerindeki O.D.T.Ü. kampüsü-Kalkanlı kavşağından başlayarak batı yönünde toprak yol boyunca (Atış Poligonu yolu) Akdeniz Yayla toprak yoluna oradan güney yönünde toprak yolu takip ederek Yayla’ya, oradan güney yönündeki toprak yolu takip ederek Gaziveren’e, oradan Gaziveren-Güzelyurt asfalt ana yolunu takip ederek Aydınköy’e oradan güneydoğu yönünde asfalt yolu takip ederek Aşağı Bostancı’ya oradan kuzey batı yönünde asfalt yolu takip ederek Güzelyurt’a oradan kuzey yönünde Güzelyurt-Girne asfalt anayolunu takip ederek Kalkanlı-Ö.D.T.Ü. kavşağındaki başlangıç noktasına kadar olan bölge.

 

 • Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun üzerinde Kurudere köyü karşısında bulunan ve yol boyunca yaklaşık 1 km sınırı devam eden yolun kuzey, doğu, güney ve batı sınırı ekili alan (Orman)  ile çevrili arazi.
 • Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde Ulukışla köyü kavşağından     350 m Lefkoşa istikametine doğru sınırları güney batısı ana yola paralel ve batı, kuzey ve doğu tarafı ekili tarla sınırları ile çevrili olan kıraç tepe ava kapatılmıştır.

 

 • Geçitkale’den Tatlısu’ya giden eski yoldan Tatlısu Çınarlı’ya dönen yol kavşağından Çınarlı istikametine 1.5 km’lik yolun batı kısmı ve sınırları dere yatağı ile çevrili bölge ava kapatılmıştır.
 • Dipkarpaz köyünün güney istikametinde Dipkarpaz-Kaleburnu yolu üzerinde bulunan Tulumba tepesi ava kapatılmıştır.Sınırları yol ile belirlenmiş 1.2.km’lik alanın bittiği yerden güney istikametine giden toprak yoldan Tulumba kuyusuna ve orada bulunan mandıranın önünden geçen toprak yolu takiben ana yola giden yolun ana yola birleştiği yere ve aradan başlangıç noktasına gelen bölge ava kapatılmıştır.

 

 • Dipkarpaz manastır asfalt yolu Salih Avcı Ormanına  inen toprak yoldan batı istikametine devam eden ve denize paralel en yakın toprak yol, günet istikametine 4.6 km. Devam eden ve kumsal ile son bulan yolun güneyinde kalan sahil şeridi Salih Avcı oramına giden yolun başlangıç noktasından güney istikametine devam eden asfalt yolun Blue See Otel hududuna kadar olan denize bakan kısımı ava kapatılmıştır.
 • Yedi numaralı avlanma bölgesinde bulunan, balıkçı barınağından başlayarak kuzeye doğru giden toprak yolun doğusunda bulunan ev ile birleşen kavşakta Yeşilköy istikametine doğru yönünde giden toprak yolun kuzey sahili takip eden denize en yakın toprak yol yaklaşık 4 km gittikten sonra denize en yakın noktasında kalan bölgenin denize bakan kısmı ava kapatılmıştır.

 

 • Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Mutluyaka kavşağından başlayarak Mutluyaka köyüne doğru devam eden yolun eski yol ile birleştiği noktadan batıya dönen eski asfalt yolun batı istikametine devam ederek Lefkoşa-Gazimağusa yoluna birleşip oradan başlangıç noktasına giden üçgen bölge.

 

Avlanmaya kapalıdır.

Sürekli Av Koruma Bölgelerinden açık olacak Av Bölgesi:

       Sürekli Av Koruma Bölgelerinden aşağıda tarifi yapılan bölümler Büyük Av Mevsiminde avlanmaya açık olacaktır.

 DİPKARPAZ BÖLGESİ

 •  
 • Dipkarpaz köyünden başlayarak, anayolu takiben kuzeydeki Ayfilos kilisesine, oradan doğu istikametinde asfalt yolu takiben Efendiler Çiftliği’ndeki eski tarihi kiliseye, oradan doğu yönünde denize en yakın paralel toprak yolu takip ederek, sıfır noktasındaki mandıraya, oradan yine doğuya doğru kuzey sahil şeridini takip ederek Eski Tellere, oradan güney istikametine doğru eski telleri takiben Zafer Burnu’na giden asfalt yola, oradan asfalt anayolu takiben Dipkarpaz köyündeki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge.
 •  
 • Avlanmaya açıktır.”
 •  
 •  
 • Bu Tüzüğün, Birinci İnce  Av ile ilgili 5(1) Maddesi ile İkinci İnce  Av ile ilgili 6(1) maddesinde belirtilen av günlerinde, Bu Tüzüğe ekli Cetvel II’de yer alan Av Haritasında belirtilen Av Bölgelerinde Avlanma yapılacaktır.

 

 • Bu Tüzüğe ekli Cetvel 2’de yer alan Birinci İnce  Av Mevsimi ve İkinci İnce  Av Mevsimi ile ilgili Av Haritasının açıklaması.

 

“BİRİNCİ VE İKİNCİ AV MEVSİMİ İLE İLGİLİ AV HARİTASI’NIN AÇIKLAMASI
A- Avlanmaya Kapalı Bölgeler;

 • Av.Haritasının.21,22,23,24,25,26,28,29,30,33,34,35,37,38, 41,42,43,44, 51,52 ve 53 Numaralı Av Bölgeleri,

 

 • 40 nolu Av Bölgesinde, Girne – Değirmenlik yolunun Ozanköy’e ayrılan yerden Ozanköy’e, oradan köyün doğusundan toprak yol boyunca Çatalköy’e, oradan Çatalköy içerisinden geçip doğu istikametinden Girne – Değirmenlik yoluna, oradan başlangıç noktasına kadar olan bölge,
 •  
 • 46 no’lu Av Bölgesinde, Zeytinlik – Karaman arasındaki taş zeminli toprak yolun kuzeyinde kalan bölge ile Edremit sınırından başlayıp, Yeşiltepe’ye giden geniş yangın şeridinin kuzeyinde kalan bölge,
 •  
 • Karpaz anayolunu İskele’ye bağlayan iki bağlantı yolu (Karpaz anayolu – İskele ile Bahçeler – İskele yolu arasında kalan bölge) yani Granel Otel’den İskele’ye giden yolun doğusu.
 •  
 • Bafra Tatil Köyünün çevresindeki üçgen bölge (10 nolu av bölgesinin doğu sınırı ile Bafra köyünden denize kadar giden toprak yol arasında kalan üçgen bölge,
 • Girne – Çatalköy Bölgesi’nde bulunan ve 40 nolu Av bölgesi içerisinde kalan “Korineum” Golf Sahası’nın 300 metre çevresi.
 •  
 • Mevcut av haritasında kırmızı renkle belirlenmiş Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile Taşkent köyü üzerinde bulunan K.K.T.C. Bayrağının bulunduğu bölge ve yanındaki Meteoroloji İstasyonunun 1000 metre çevresi, tüm göletler ile Mehmetçik köyü girişinde bulunan gölün 500 metre çevresi ile yerleşim yerlerinin 200 metre çevresi,

                                                                                             

 • İskele bölgesinde bulunan ve 16 nolu av bölgesi içerisinde kalan bölge (İskele’den başlayarak İskele-Topçuköy asfalt yolu boyunca Topçuköy’e, oradan asfalt yolu takip ederek İskele’deki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge)

 

 • Büyükkonuk köyünde bulunan ve 14 nolu av bölgesi içerisinde kalan futbol sahasının 300 metre çevresi.

 

 • Güzelyurt-Kalkanlı-Yayla-Gaziveren bölgelerinde 50 ve 54 nolu av bölgeleri içerisinde kalan bölge. (Güzelyurt-Girne anayolu üzerindeki O.D.T.Ü. kampüsü-Kalkanlı kavşağından başlayarak batı yönünde toprak yol boyunca (Atış Poligonu yolu) Akdeniz Yayla toprak yoluna oradan güney yönünde toprak yolu takip ederek Yayla’ya, oradan güney yönündeki toprak yolu takip ederek Gaziveren’e, oradan Gaziveren-Güzelyurt asfalt ana yolunu takip ederek Aydınköy’e oradan güneydoğu yönünde asfalt ve toprak yolu takip ederek Aşağı Bostancı’ya oradan kuzey batı yönünde asfalt yolu takip ederek Güzelyurt’a oradan kuzey yönünde Güzelyurt-Girne asfalt anayolunu takip ederek Kalkanlı-Ö.D.T.Ü. kavşağındaki başlangıç noktasına kadar olan bölge.
 • Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun üzerinde Kurudere köyü karşısında bulunan ve yol boyunca yaklaşık 1 km sınırı devam eden yolun kuzey, doğu, güney ve batı sınırı ekili alan (Orman)  ile çevrili arazi.

 

 • Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde Ulukışla köyü kavşağından 350 m Lefkoşa istikametine doğru sınırları güney batısı ana yola paralel ve batı, kuzey ve doğu tarafı ekili tarla sınırları ile çevrili olan kıraç tepe ava kapatılmıştır.
 • 20 No’lu Av Bölgesi içinde bulunan, Geçitkale’den Tatlısu’ya giden eski yoldan Tatlısu Çınarlı’ya dönen yol kavşağından Çınarlı istikametine 1.5 km’lik yolun batı kısmı ve sınırları dere yatağı ile çevrili bölge ava kapatılmıştır.

 

 • 3 No’lu Av Bölgesi içinde bulunan, Dipkarpaz köyünün güney istikametinde Dipkarpaz-Kaleburnu yolu üzerinde bulunan Tulumba tepesi ava kapatılmıştır.Sınırları yol ile belirlenmiş 1.2.km’lik alanın bittiği yerden güney istikametine giden toprak yoldan Tulumba kuyusuna ve orada bulunan mandıranın önünden geçen toprak yolu takiben ana yola giden yolun ana yola birleştiği yere ve aradan başlangıç noktasına gelen bölge ava kapatılmıştır.
 • 3 No’lu Av Bölgesi içinde bulunan, Dipkarpaz manastır asfalt yolu Salih Avcı Ormanına  inen toprak yoldan batı istikametine devam eden ve denize paralel en yakın toprak yol, günet istikametine 4.6 km. Devam eden ve kumsal ile son bulan yolun güneyinde kalan sahil şeridi Salih Avcı oramına giden yolun başlangıç noktasından güney istikametine devam eden asfalt yolun Blue See Otel hududuna kadar olan denize bakan kısımı ava kapatılmıştır.

 

 • Yedi numaralı avlanma bölgesinde bulunan, balıkçı barınağından başlayarak kuzeye doğru giden toprak yolun doğusunda bulunan ev ile birleşen kavşakta Yeşilköy istikametine doğru yönünde giden toprak yolun kuzey sahili takip eden denize en yakın toprak yol yaklaşık 4 km gittikten sonra denize en yakın noktasında kalan bölgenin denize bakan kısmı ava kapatılmıştır.

 

Avlanmaya kapalıdır.

 •  

B- Sürekli Av Koruma Bölgelerinden açık olacak Av Bölgesi:

       Sürekli Av Koruma Bölgelerinden aşağıda tarifi yapılan bölümler Birinci ve İkinci Av Mevsiminde avlanmaya açık olacaktır.

 DİPKARPAZ BÖLGESİ

 •  
 • Dipkarpaz köyünden başlayarak, anayolu takiben kuzeydeki Ayfilos kilisesine, oradan doğu istikametinde asfalt yolu takiben Efendiler Çiftliği’ndeki eski tarihi kiliseye, oradan doğu yönünde denize en yakın paralel toprak yolu takip ederek, sıfır noktasındaki mandıraya, oradan yine doğuya doğru kuzey sahil şeridini takip ederek Eski Tellere, oradan güney istikametine doğru eski telleri takiben Zafer Burnu’na giden asfalt yola, oradan asfalt anayolu takiben Dipkarpaz köyündeki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge.
 •  
 • Avlanmaya açıktır.”

Esas Tüzüğe Ekli Cetvel – II konmak sureti ile Değiştirilmesi

3.

Esas Tüzük,Ekli Cetvel – I’den sonra ekte yeralan yeni Ekli Cetvel-II’ konmak sureti ile değiştirilir.

Yürürlüğe Giriş

4.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 
ÖNERİ VE ŞİKAYETLER
Her türlü öneri ve şikayetleriniz için bize ulaşın...
 
Eğitimler
 
Avcı Eğitimi Sınav Sonuçları
 
 Çevre Eğitimi
 
 Veterinerlik
 
 Avcılık Eğitimi
 
 Silah Eğitimi
 
 Ilkyardim
 
Ana sayfa | Hakkımızda | Yasal Tüzükler | Yıllık Av Haritası | Resim Galerisi | Görüş Girişi
Görüşler | Haberler | Bize Sorun | Anket | İletişim | Site Haritası
tüm hakları saklıdır © KKTC Avcılık Federasyonu Designed & Powered by Dotmasterz