Ana Menu
 
 
 
Avcılık Profili Araştırması
 Bilgisayarınıza  İndiriniz:
Araştırma1
Araştırma2
 
 
 
  Merkezi Av Komisyonu Usul ve Çalışma Esasları Tüzüğü

AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME YASASI
(18/2008 Sayılı Yasa)
Madde 23.(2) Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Bakanlar Kurulu Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nın 23’üncü maddesinin (2)’inci fıkrası tahtında Bakanlıkça hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylamak suretiyle ilan eder.

Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, “Merkezi Av Komisyonu Usul ve Çalışma Esasları Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

 

Tefsir

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerekmedikçe;
“Avcı” Bu yasa kuralları uyarınca avcılık belgesi almış K.K.T.C. vatandaşı kişi anlatır.
“Av Hayvanları” (Av); Ova tavşanı ve av kuşlarını anlatır.
“Av Kuşu” Turaç, sülün, keklik, cikla, culluk, bıldırcın, üveyik, yaban güvercini, fasa, yaban kazı, yaban ördeği, saksağan ve kargayı anlatır.
“Avcılık Birliği” yürürlükteki mevzuat uyarınca tescil edilmiş avcılık ile ilgili Avcılık Federasyonu’na bağlı birlikleri anlatır.
“Avcılık Federasyonu” Yürürlükteki mevzuat uyarınca tescil edilmiş olan Avcılık ile ilgili federasyonu anlatır.
“Bakanlık”İçişleri ile görevli bakanlığı anlatır.
“Eğitim Avlağı” eğitim ve yarışma amacıyla kullanılacak olan ve sınırları Bakanlar Kurulu’nca belirlenen  bölge veya bölgeleri anlatır.
“Merkezi Av Komisyonu (MAK)” Yasa’nın 23’üncü madde uyarınca, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Merkez Av Komisyonunu anlatır.

Kapsam ve Amaç

3.

Av ve Av ile ilgili, yaban hayvanları ile bunların yaşam alanlarının korunması, varlıklarının sürdürülmesi, üretimi, koruma tedbirleri ve geliştirilmesi ile avcı ve avcılıkla ilgili eğitim, geliştirme projelerinin günün koşullarına göre düzenlenmesidir.

 

 

İKİNCİ KISIM
Merkezi Av Komisyonunun Toplantı Yeri, Çalışma Yöntemi  ve Koşulları

Toplantı Yeri ve Zamanı

4.

Komisyon, İçişleri ile ilgili Bakanlığın, Bakanlık merkez binasında toplanır.

 

 

 1. Olağan Toplantılar; Komisyon her ayın ilk Çarşamba günü saat 10.00’da olağan toplantısını yapar ve gündemdeki konuları sonuçlandırır. Gündemde olup da sonuçlanmayan konular sonuçlandırılıncaya kadar komisyon toplantılarını müteakip gün veya günlerde mesai saatinde sürdürür ve en geç ilgili ayın sonunda sonuca varmak zorundadır.
 2. Olağanüstü Toplantılar; Başkan gerektiğinde komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca Komisyon üyelerinin en az 5 üyesinin yazılı talebi ile olağanüstü toplantı çağrısı yapılabilir.

 

Toplantı Çağrı Şekli ve Gündem Belirlenmesi

5.

Gündem; Başkan tarafından Komisyon Sekreteryasına gelen başvuruların değerlendirir ve gündemi ve toplantı tarihini belirler.
Gündem; komisyon üyelerine, toplantı tarihinden en geç üç iş günü önce yazılı olarak gönderilir. Üyeler tarafından gündeme alınması istenen acil konular varsa gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak toplantıdan iki iş günü önce Komisyon sekreteryasına iletilir. Komisyon toplantısında gündeme başlamadan önce sözkonusu öneri oylamaya konulur ve basit çoğunlukla gündeme alınıp alınmaması için karar alınır.

Toplantı Şekli

6.

 1. Komisyon, Başkan başkanlığında toplanır. Başkanın katılmaması halinde toplantıya Maliye Bakanlığı temsilcisi başkanlık eder.
 2. Toplantı kararları, toplantı karar defterine işlenir ve toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır.

 

Merkezi Av Komisyonu Oluşumu ve Komisyon Üyelerinin Görev Dağılımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/2009

7.

 1. Merkezi Av Komisyonu aşağıdaki kişilerden oluşur:
 2. İçişleriyle Görevli Bakanlık Temsilcisi  (Başkan)
 3. Çevreden Sorumlu Bakanlık Temsilcisi (Üye)
 4. Tarımdan Sorumlu Bakanlık Temsilcisi (Üye)
 5. Maliyeden Sorumlu Bakanlık Temsilcisi (Üye)
 6. Avcılık Federasyonu Başkanı (Üye)
 7. Avcılık Federasyonu’nun Genel Kurulu’nca atanan Veteriner Hekim ve diğer temsilcileri (3 Üye)

Merkezi Av Komisyonu üyelerinin toplantılarda komisyondaki görev ve sorumlulukları;

 1. İçişleriyle Görevli Bakanlık Temsilcisi  (Başkan);

Başkan Komisyonun sevk ve idaresinden, bütçe harcamalarından, Komisyon adına yazılı ve görsel basına bilgi ve demeç verilmesinden ve diğer üyelerin görevlerini yerine getirmesinden sorumludur.

 1. Çevreden Sorumlu Bakanlık Temsilcisi (Üye);

Komisyona, çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunmasını; insan sağlığını olumsuz etkileyen su, toprak, hava ve gürültü kirliliğinin önlenmesini ve ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerini gözönünde bulundurarak  değişen çevre koşulları ile birlikte bilgi aktarmak,

 1. Tarımdan Sorumlu Bakanlık Temsilcisi (Üye),

Komisyona tarımsal alanlar, tarımsal alanlarda kullanılan kimyevi ilaçların kullanımı ve kontrolünü, hayvan popülasyonları, hayvan hastalıkları, mevcut üretim yerleri, kurulacak üretim yerleri, orman alanları ve su alanları ile ilgili bilgi aktarmak,

 1. Maliyeden Sorumlu Bakanlık Temsilcisi (Üye);

Komisyona, Komisyonun bütçesinin hazırlanması, komisyon bütçesinin harcamalarının her ayın ilk toplantısında komisyon üyelerine sunulması ve avcılık ile ilgili yasada yer alan gelirlerin aylık ne kadar toplandığı ile ilgili bilgileri komisyon üyelerine aktarmak.

 1. Avcılık Federasyonu Başkanı (Üye);

Avcı birlikleri, avcı sayısı, susuzlukla mücadele, av hayvanları popülasyonları, sürekli av koruma bölgeleri, koruma cep bölgeleri, av bölgeleri, üretilen hayvanların sayısı, adaptasyonu ve doğaya salınması ile ilgili projeler hakkında bilgi aktarmak,

 

 1. Avcılık Federasyonu’nun Genel Kurulu’nca atanan Veteriner Hekim ve diğer temsilcileri (3 Üye);

Üyeler; Avcılık Federasyonu Başkanına verilen görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı olurlar ve doğada bulunan ve av hayvanı veya kuşlarına zararlı olduğu tesbit edilen her türlü bilgiyi aktarmak 

      Komisyon toplantısı sonucu alınan kararların takibi ile ilgili Komisyon Başkanı diğer komisyon üyelerine görev verir ve komisyon üyeleri verilen görevi yerine getirmekle Komisyona karşı yükümlüdür.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yürütme Yetkisi ve Yürürlüğe Giriş

Yürütme
Yetkisi

8.

Bu Tüzük İçişleri ile ilgili Bakanlık tarafından yürütülür.

 

Yürürlüğe Giriş

9.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 
ÖNERİ VE ŞİKAYETLER
Her türlü öneri ve şikayetleriniz için bize ulaşın...
 
Eğitimler
 
Avcı Eğitimi Sınav Sonuçları
 
 Çevre Eğitimi
 
 Veterinerlik
 
 Avcılık Eğitimi
 
 Silah Eğitimi
 
 Ilkyardim
 
Ana sayfa | Hakkımızda | Yasal Tüzükler | Yıllık Av Haritası | Resim Galerisi | Görüş Girişi
Görüşler | Haberler | Bize Sorun | Anket | İletişim | Site Haritası
tüm hakları saklıdır © KKTC Avcılık Federasyonu Designed & Powered by Dotmasterz