Ana Menu
 
 
 
Avcılık Profili Araştırması
 Bilgisayarınıza  İndiriniz:
Araştırma1
Araştırma2
 
 
 
Haberler / Duyurular Detayları
 
  28.12.2017  
2018 Birinci Av Tüzük
Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü

GENEL GEREKÇE

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?ndeki Av Faaliyetleri 18/2009 Sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası?nın verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulu?nun onayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ?Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü? çercevesinde yürütülmektedir.  Yasa gereği Birinci İnce Av Mevsimi,   6 Ocak ? 15 Mart arasındaki tarihleri kapsamaktadır. Yeni sezon Av Mevsimleri ile ilgili çalışma başlatılmış ve Merkezi Av Komisyonu?nun 4 Aralık 2017 tarihindeki toplantısında, Avcılık Federasyonu?nun görüşü de dikkate alınarak, 14 Ocak 2018 ile 4 Mart 2018 (her iki tarih dahil) tarihleri arasındaki Birinci İnce Av Mevsimindeki av günleri ile av bölgeleri belirlenmiş ve sürdürülebilir avcılık anlayışıyla alınan karar doğrultusunda yürürlükte bulunan ?Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü??nde değişikliğe gidilmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1: Tüzüğün kısa ismi düzenlenmiştir.

Madde 2: Esas Tüzük, 5?inci maddede yer alan Birinci İnce Av Mevsimi ile ilgili Av Günleri düzenlenmiştir.    

Madde 3: Esas Tüzük, 8?inci maddede yer alan Birinci İnce Av Mevsimi ile ilgili Av Bölgelerini gösteren haritanınn açıklamaları düzenlenmiştir.   

Madde 4: Esas Tüzüğe ekli  Cetvel ? II?de yeralan Birinci İnce Av Haritası kaldırılarak,  yeni Ekli Cetvel-II   eklenerek yeniden düzenlenmiştir.

Madde 5: Tüzüğün yürürlüğe girişi düzenlenmiştir.

AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME YASASI

(18/2009 Sayılı Yasa)

Madde 4(1) , Madde 4(3) ve Madde 18(1) Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası?nın 4?üncü maddesinin (1)?inci fıkrası, 4?üncü maddesinin (3)?üncü fıkrası ile 18?inci maddesinin (1)?inci fıkrası tahtında Bakanlıkça Hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylamak suretiyle ilan eder.

Kısa İsim

14.08.2009

R.G.142

EK.III

A.E. 581

25.12.2009

R.G.215

EK.III

A.E. 902

26.1.2010

R.G.14

EK IV

E-127-2010

5.4.2010

R.G.55

EK III

A.E.509

10.8.2010

R.G.137

EK III

A.E.525

19.06.2011

R.G.96

EK III

A.E.305

26.08.2011

R.G. 145

EK III

A.E.472

3.11.2011

R.G.190

EK III

A.E.587

9.3.2011

R.G.50

EK III

A.E.156

31.7.2012

R.G.140

EK III

A.E.438

20.11.2012

R.G.193

EK III

A.E.627

13.08.2013

R.G.131

EK III

A.E.432

16.8.2013

R.G.133

EK III

A.E.443

24.10.2013

R.G.168

EK III

A.E.549

10.01.2014

R.G.9

EK III

A.E.32

19.08.2014

R.G. 175

EK III

A.E. 522

29.08.2014

R.G. 182

EK III

A.E. 536

24.10.2014

R.G. 214

EK III

A.E. 625

19.12.2014

R.G. 251

EK III

A.E. 749

17.12.2015

R.G. 25

EK III

A.E. 137

28.08.2015

R.G. 128

EK III

A.E. 573

15.10.2015

R.G. 150

EK III

A.E. 665

26.08.2016

R.G.109

EK III

A.E. 530

27.10.2016

R.G. 138

EK III

A.E. 555

01.11.2017

R.G.181

EK III

A.E.676

 1.

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Bu Tüzük, ?Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü? olarak isimlendirilir ve aşağıda ?Esas Tüzük?olarak anılan Değiştirilmiş Şekliyle ?Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü? ile birlikte okunur.

Esas Tüzüğün 5?inci maddesinin değiştirilmesi        

Esas Tüzüğün  8?inci  maddesinin değiştirilmesi

2.    
3.

Esas Tüzük, 5?inci maddesinin (1)?inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni  (1)?inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

?1) Birinci İnce Av Günleri

 

      14, 17, 21, 24, 28, 31  Ocak 2018,

      4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 Şubat 2018 ve 4 Mart 2018

     

Günleri olmak üzere toplam 15 Av gününde avlanma yapılacaktır.

 

Esas Tüzük, 8?inci maddesinin 4?üncü fıkrasının (A) ve (B) bentleri kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (A) ve (B) bentleri konmak suretiyle değiştirilir:  

?BİRİNCİ İNCE AV MEVSİMİ İLE İLGİLİ AV HARİTASI?NIN AÇIKLAMASI

 

A- 14 Ocak 2018 ? 4 Mart 2018 Birinci İnce Av Mevsiminde avlanmaya kapalı bölgeler;

Av.Haritasının;                                               

21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 52, 53 ve 56 Numaralı av bölgelerinin tamamı,  

 2 nolu av bölgesi içerisinde kalan Eleousa Manastırı?nın bulunduğu yerin 300 m çevresi,  

2 nolu av bölgesi içerisinde Büyük Taş ocaklarından başlayıp yanan zirveye, oradan doğu istikametini takiben okaliptüs ağaçlığına (pınarsuyu), oradan güney uçurum yolunu takiben Kuzeybatı istikametine dönüp Büyük Taş Ocaklarına bağlanan yol arasında kalan bölge,  

2 nolu av bölgesi içinde kalan Yenierenköy'den Dipkarpaz'a giden anayolu takip edip balcı plaza kavşağına geldikten sonra yolun kuzeyi, kavşağı Dipkarpaz'a doğru geçince ilk toprak yoldan sola dönüp, kuzeye doğru yolu takip edip deniz sahiline gelince toprak yolun batısı.  

5 nolu av bölgesi içerisinde kalan Kaleburnu köy mezarlığının yanından güneye denize doğru giden toprak yolu takip ederek yolun bitiminden sağ tarafa kuzey batıya dönerek Kuruova köyüne, oradan asfalt yolu doğuya doğru takip edip başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

7 nolu av bölgesi içinde kalan Yeşilköy'den Esenköy'e giden asfalt yolu takip edip Esenköy'e, oradan aynı istikamette  yolu takip edip Dipkarpaz'a giden anayoldaki çembere, oradan anayolu takip edip Dipkarpaz'a doğru giderken Yeşilköy'deki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

7 ve 4 nolu av bölgeleri içerisinde; deniz kenarındaki harup ambarlarından başlayarak güney istikametine doğru yolu takip ederek Yenierenköy?e giden yolun doğu kısmı, oradan Yenierenköy içerisinden Sipahi köyüne dönen asfalt yolu takip ederek, Sipahi köyü içerisinden geçip; Dipkarpaz yolu ile birleştiği noktanın noktanın doğu kısmında kalan Yat Marina Limanını kapsayacak şekilde bölge,  

8 nolu av bölgesi içerisinde Balalan Yedikonuk asfalt sahil yolunun kuzeyine kalan deniz kenarındaki bölge,  

9 nolu av bölgesi içinde kalan; Balalan köyünden Ziyamet'e giden eski asfalt yolu doğuya doğru takip edip, Balalan-Dipkarpaz yeni anayolunu bulunca, oradan anayolu batıya doğru takip edip Balalan köyüne dönen kavşaktan güneye Balalan köyüne dönüp başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

9 nolu av bölgesi içinde;  Mehmetçik'ten Yedikonuk'a doğru asfalt yolu giderken Mehmetçik çöplüğünü yaklaşık 300 metre geçince sağdaki toprak yola dönüp yaklaşık 800 metre gittikten sonra tekrar sağa dönüp köy istikametindeki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

10 nolu av bölgesi içinde kalan İskele, Karpaz anayolundan Kaleciğe dönen asfalt yolu takiben köyün içine, oradan kuzey istikametine giden yolu takip edip Tuzluca kavşağına, oradan anayolu batıya doğru takip edip başlangıç noktası içerisinde kalan bölge, Bafra Tatil Köyünün çevresindeki üçgen bölge (10 nolu av bölgesinin doğu sınırı ile Bafra köyünden denize kadar giden toprak yol arasında kalan üçgen bölge ava kapatılmıştır.  

13 nolu av bölgesi içinde; Yarköy mezarlığına dönen toprak yoldan yaklaşık 1 kilometre doğu istikametine, oradan toprak yolu takiben 500 metre kuzey istikametine, oradan 1 km batı istikametine Yarköy Turnalar arasındaki asfalt yola, oradan da 500 metre güney istikametine Yarköy mezarlığındaki başlangıç noktası arasında kalan bölge,  

13 nolu av bölgesi içinde kalan Büyükkonuk çemberi yanından batı istikametine giden toprak yolu takiben Kilitkaya köyüne, oradan tekrar doğu istikametine Büyükkonuk'a giden asfalt yolu takip edip başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

14 nolu av bölgesi içerisinde; Turnalar Köyü mezarlığını geçtikten sonra sağa kuzeye Arno Tepe diye bilinen tepenin kuzeyinden, kuzey doğuya dönerek yaklaşık 1 kilometre sonra doğuya dönerek Ergazi köyüne giden toprak yoldan Ergazi?ye, oradan Turnalar'daki oradan başlangıç noktası olan mezarlık arasında kalan bölge,  

16 nolu av bölgesi içerisinde; İskele?den Yarköy?e giden toprak yolun deniz tarafında kalan bölge, (yol üstünde su deposu var)  

16 nolu av bölgesi içerisinde bulunan, mandralar bölgesindeki asfalt yolu takip eden toprak yolun, İskele köpek barınağı olarak bilinen noktaya vardığı yolun güneyinde kalan ve köpek barınağından doğu istikametine doğru giden havara yolu takip edip Karpaz anayoluna bağlanan yolun güneyinde kalan bölge  

16 nolu av bölgesi içinde kalan İskele Ardahan'a giden yolun sağında bulunan çöplüğün dışından doğuya doğru Yarköy'e giden toprak yolu gidip, çöplüğü geçtikten sonra sola Ardahan'a kuzeye doğru giden toprak yolu dönüp yolu takip ederek, yolun çatallandığı yerden tekrar sola batıya dönerek, Ardahan İskele asfalt yolunu bulup, oradan sola güneye dönüp asfaltı takip ederek başlangıç noktasını bulunca içeride kalan (çöplük tepesi) diye adlandırılan bölge  

19 nolu av bölgesi içinde kalan Topçuköy-Altınova stablize toprak yolu batıya doğru yaklaşık 1.5 km gittikten sonra sola güneye dönen toprak yolu takip edip yolun bittiği yerden tekrar güneye doğru tepenin zirvesini alarak çavuşunsuyu denilen kuyunun oradaki toprak yol kavşağına oradan toprak yolu kuzey batıya doğru takip edip tekrar Altınova-Topcuköy stablize yola, oradan doğuya yaklaşık 1.5 km gittikten sonra sağa dönen toprak yolu bulunca başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

20 nolu av bölgesi içerisinde; Akova?dan Altınova?ya giden toprak yol üzerinde bulunan koruluk bölge,  

20 nolu av bölgesi içerisinde kalan Geçitkale köy merkezinden kuzey istikametine doğru Tatlısu'ya giden eski asfalt yol ve Geçitkale'nin doğusunda bulunan, Geçitkale,Tatlısu,İskele,Alaniçi'ni bağlayan kavşaktan Tatlısu (kuzey) yönüne giden yeni anayolun arasında kalan üçgen bölge,  

26 nolu av bölgesi içinde kalan Çayönünden Köprülü'ye oradan Türkmenköy'e giden  asfalt yolun kuzeyi, Türkmenköy'den Dörtyol köyüne giden asfalt yolun doğusu,  

26 nolu av bölgesi içinde Beyarmudu köyünden güney mesaryaya sosyal tesislerine oradan sağa dönen toprak yoldan İncirli köyü barajına, oradan tekrar sağa dönerek Beyarmudu Türkmenköy anayolundaki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

27 nolu av bölgesi içinde; Lefkoşa- Gazimağusa anayolunun üzerinde Kurudere köyü karşısında bulunan ve yol boyunca yaklaşık 1 km. sınırı devam eden yolun kuzey, doğu, güney ve batı sınırı ekili orman ile çevrili arazi,   

27 nolu av bölgesi içinde; Kurudere'den-Gazimağusa istikametine doğru ana yolu yaklaşık 1km gittikten sonra yolun sağındaki etrafı toprak yolla çevrili (en yakın toprak yol) çam ormanı  

27 nolu av bölgesi içinde; bulunan Vadili köyünün meydanındaki çemberden, kuzeye Turunçlu köyüne doğru yaklaşık 250m gidip toprak yolu bulup, toprak yolu takip ederek Turunçlu köyüne oradan güneye doğru Vadili-Paşaköy asfalt yoluna, oradan asfalt yolu takip ederek doğuya gidip Vadili'deki başlangıç noktası arasında kalan bölge.  

30 nolu av bölgesi içerisinde Tirmen?den Mallıdağ?a giden asfalt yolun güneyi,  

 32 nolu bölgede kalan Esentepe?den Antifonidis Kilisesi kavşağına kadar olan yolun güneyi ile batı istikametine giden ve Alevkaya yoluna bağlanan yolun Esentepe arasında kalan bölge,  

36 nolu av bölgesi içerisinde; Cihangir köy içinde bulunan Atatürk büstünden güney batı istikametine doğru gidip Lefkoşa-İskele anayoluna, (kavşakta Akaraltı Restorant var) oradan dereyi bulup güneye doğru takip edip Lefkoşa-Mağusa anayoluna, oradan anayolu doğuya (Mağusa'ya) doğru takip edip Cihangir kavşağına, oradan kuzeye (sola) dönüp başlangıç noktasına içerisinde kalan bölge,  

36 nolu av bölgesi içerisinde; eski- yeni Ercan Havaalanı asfalt yolları arasında kalan bölge,  

36 nolu av bölgesi içerisinde; Yonca kavşağından Ercan Havaalanına giden anayolun batısında kalan bölge,  

39 nolu av bölgesi içerisinde; Karaağaç köyünün altında sahile inen yolun sol tarafı (batı tarafı) ana yola kadar olan bölge ve Tuncay Restoran?dan köye çıkan toprak yolun sol tarafından (doğu tarafı) köye kadar olan bölge,  

39 nolu av bölgesi içinde kalan Girne-Değirmenlik dağyolunun doğusunda Arapköy'e doğru uzanan asfalt yolun kuzeyinde bulunan Dekotaş mermer fabrikasının yanından güneye doğru uzanan patika sokak boyunca oradanda toprak yol boyunca yine güneye Mustafa Çağatay caddesindeki Hurma restorant'a kadar olan yolun batısında kalan bölge,  

39 nolu av bölgesi içinde Girne istikametinden doğuya Esentepe'ye doğru anayolu takip edip Korineum Golf & Country Club'a gelmeden önceki sağ tarafa dönen asfalt yolu dönüp, yol bitimine kadar devam edip daha sonra asfalt yolun bitimindeki villaların oradan toprak yolu takip ederek Korineum Golf & Country Club'ın çevresini dönecek şekilde en yakın toprak yolu takip edip tekrar Girne-Esentepe yolunu bulunca içeride kalan bölge,  

40 nolu av bölgesi içinde kalan Girne dağyolu-Alevkayası kavşağından başlayarak girne istikametine yaklaşık 2 km gittikten sonra sola (batıya) dönen toprak yolu takip ederek batı istikametine taş ocaklarının üzerinden geçerek yaklaşık 3km gittikten sonra Güngör-Girne dağyolu arasındaki toprak yola,bu yolu güney doğuya doğru giderek Girne-Değirmenlik asfalt yolunu bulup Girne'ye doğru başlangıç noktasını bulana kadar takip edip, başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

40 nolu av bölgesi içerisinde; Taşkent köyü içerisinden Piknik alanına çıkan yolun başlangıcından itibaren, yolu takiben Piknik alanına oradan bufavento kalesine giden yoldan , ilk toprak yolu bulup toprak yoldan güney istikametine giderek yolun yukarı Taşkent?teki eski taş ocağından, Yukarı Taşkent?e bağlanan yoldan, Taşkent köyünün içerisindeki yola, oradan başlangıç noktası arasında kalan bölge,  

40 nolu av bölgesi içinde kalan; Girne dağyolu asfalt anayol üzerindeki Acapulco tatil köyü kavşağını takiben 150 m batısında bulunan güneye Çatalköy Metin Korol Atış poligonuna gidilen Çanakkale sokak boyunca güneye doğru Çatalköy Belediyesi'nin Griz su deposuna kadar uzanan asfalt yolun sağ tarafı (batısı) ava kapalı, Griz su deposundan batıya doğru 200 m sonra güneye doğru uzanan şehit arsalarına dönen şehitler sokak asfalt yolu boyunca oradan Emtan sitesinden geçip serin dere sokak boyunca,silvistas sitesinin içinden geçip güneye devam eden oradan batıya Emtan sitesinin su deposunun altından (kuzeyinden) geçen toprak yolun sağ tarafı kapalı yol üstündeki Emtan su deposundan kuzeye doğru Kıbrıs evlerinin güneyinden geçen asfalt yol boyunca batıya yeni yapılan Çatalköy Belediyesi'nin beşyüzlük su deposuna kadar olan yolun sağ tarafı (kuzeyi) kapalı, Beşyüzlük su deposundan batıya Elma sokağına kadar olan toprak yol boyunca Elma sokak sonundan elektrik santralinin güneyinden geçerek İnci caddesine kadar uzanan toprak yolun kuzeyi kapalı İnci caddesi boyunca batıdaki elçilik su deposuna, oradan 500 m güneye uzanan toprak yol boyunca oradanda, 500 m sonra batıya dönen toprak yolu takiben Balabayıstaki Muhabere Askeri Birliği'ne kadar olan asfalt yolun kuzeyinde kalan bölge,  

44 nolu av bölgesi içinde kalan Şirinevler köyünden Hisarköy istikametine giden asfalt yolu takip edip Kozan, Hisarköy kavşağına giden asfalt yolun güneyi, oradan sola dönüp Kılıçaslan-Özhan anayoluna giden asfalt yolun doğusu,  

 44 nolu av bölgesi içinde; Akçiçek köyünden giriş batıya giden asfalt yolu yaklaşık 500 m takip edip köyün çıkışındaki sola güneye doğru ilk toprak yolu yaklaşık 1,5km gittikten sonra Kozan-Şirinevler stabilize yolunu bulup sola doğru yaklaşık 1km gittikten sonra, tekrar Akçiçek köyüne Kuzeye doğru gidilip başlangıç noktasını bulunca, içerisinde kalan bölge,  

45 nolu av bölgesi içinde kalan Kömürcü'den Karaman'a giden toprak yolun doğusu,  

45 nolu av bölgesi içerisinde; Ağırdağ?dan Kömürcü?ye, oradan Pınarbaşı?na, oradan doğu istikametinde devam ederek eski Lefkoşa- Girne yol kavşağına oradan başlangıç noktası arasında kalan bölge,  

46 numaralı av bölgesi içerisinde kalan; Zeytinlik sürekli av koruma bölgesinin güneyinde kalan bölge,   

46 nolu av bölgesi içerisinde ; Karşıyaka-Kozan anayolundan arap evlerine toprak yol kavşağından Karşıyaka mezarlığına gelmeden doğu istikametine çıkan stabilize toprak yoldan Lapta çöplüğünün altından geçen asfalt yolun devamında bulunan (Hacialinin villasına) çıkan kavşaktan ayrılan ve Lapta-Başpınar asfalt yoluna bağlanan stablize toprak yolun kuzeyi sürekli av koruma bölgesi ilan edilmiştir.  

46 nolu av bölgesi içerisinde, Lapta-Başpınar yolu başlangıcından dağ eteğine en yakın asfalt yolu takip ederek, İncesu-Malatya yoluna değidiği yerden, İngiliz'in tepe diye bilinen tepenin altından geçen toprak yolun,doğu istikametinde bulunan Ilgaz asfalt yoluna bağlanarak, Tekin Birinci yarım inşaatlarına inen ve Alsancak Belediyesi'nin çöplüğünün üst tarafındaki keklik uçurtma kafesinin üstünden geçen toprak yol ile, Hasan Uzun petrola inen asfalt yol arasındaki yangın şeridinin kuzeyi sürekli av koruma bölgesi ilan edilmiştir  

46 nolu av bölgesinde; Zeytinlik-Karaman arasındaki taş zeminli toprak yolun kuzeyinde kalan bölge ile edremit sınırından başlayıp, Yeşiltepe?ye giden geniş yangın şeridinin kuzeyinde kalan bölge,  

 49 nolu av bölgesi içerisinde; Tepebaşı köyünden batıya Akdeniz köyüne giden asfalt yolun iki buçuk km sonra sağ taraftan toprak yolu takip ederek yaklaşık 1300 m sonra sola batıya dönerek 2 km gidip sola güneye doğru asfalt yolu bulana kadar gidip sola güneye dönüp başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

49 nolu av bölgesi içerisinde; Tepebaşından Koruçam'a doğru yaklaşık 3,5km gittikten sonra sola güney batıya dönen toprak yolu yaklaşık 100m gittikten sonra sağa tekrar kuzeye doğru yaklaşık 100m gittikten sonra sağa doğuya doğru giderek asfalt yolu bulup güneydeki başlangıç noktası arasında kalan bölge,  

50 nolu av bölgesi içerisinde; Caretta restaurant ve geniş yoldaki kum ocakları bölgesi arasında kalan ikiz villaların 2km etrafını dönen toprak yolun arasında kalan bölge,  

50 nolu av bölgesi içerisinde; ODTÜ çemberinden batıya giden 1. Toprak yoldan, yaklaşık 500m. İlerideki seralara, oradan batı yönünü takip ederek Güzelyurt Atış Poligonuna, oradan batı istikametini takip ederek Akmandorlar mandırasına, oradan batı istikametini takip ederek Gülbeşlerin mandırasına oradan eski Güzelyurt-Akdeniz stabilize yoluna bağlanan dört yol kavşağında sola güney yönüne dönerek stabilize yolu yaklaşık 1300 m gittikten sonra Yayla-Güzelyurt stabilize yol kavşağını bulup güney doğu istikametine asfalt yolu takip ederek Güzelyurt-Yayla anayolunu bulup oradan sola doğru dönüp Kalkanlıdaki başlangıç noktasına giden asfalt yolun içerisinde kalan bölge,  

Büyükkonuk köyünde bulunan ve 14 nolu av bölgesi içerisinde kalan futbol sahasının 300 metre çevresi;  

50 nolu av bölgesi içinde; Sahildeki kamp yolundan başlayarak Akdeniz köyü girişine, oradan güneye dönerek geniş yol kavşağına, oradan güney istikametinden denize en yakın yolu takip ederek Tülümbeli Tepenin zirvesine oradan Polis Evi gözetleme yerine, oradan Tek Hurma bölgesine, oradan dere yatağı arasında deniz tarafında kalan bölge,  

50 nolu av bölgesi içinde; Kalkanlı?da telle çevrili ?Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları??nın olduğu bölge,  

51 nolu av bölgesi içerisinde; Kılıçaslan?dan Kalkanlı?ya giden asfalt yolun güneyinde kalan bölge,  

54 nolu av bölgesi içinde; Bostancı?dan Taşpınar köyüne giden yol üzerindeki dereyi takip ederek, Bostancı- Güneşköy yoluna, oradan Güneşköy?e, oradan Aydınköy?e giden yolun kuzey doğusunda kalan bölge,  

54 nolu av bölgesi içerisinde Taşpınar?dan Bostancı?ya giden yolun güney kısmı,  

40 ve 46 nolu bölgeler içerisinde kalan; Alsancak- Yeşiltepe- Erdemit- Karaoğlanoğlu ? Zeytinlik çevre yolu - Doğanköy- Ozanköy- Çatalköy çevre yolunun kuzey kısmında kalan bölge sürekli av koruma bölgesi ilan edilmiştir.  

Mevcut av haritasında kırmızı renkle belirlenmiş Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgelerin 500 metre çevresi, Taşkent köyü üzerinde bulunan KKTC Bayrağının bulunduğu bölge ve yanındaki Meteoroloji İstasyonu 300 metre çevresi, tüm göletler ile Mehmetçik köyü girişinde bulunan gölün 500 metre çevresi , yerleşim yerlerinin 200 metre çevresi ve piknik alanlarının 300 metre çevresi, tüm atış poligonlarının 200 metre çevresi       Kaplıca,Büyükkonuk anayolundaki kavşaktaki çemberden Tatlısu'ya (batıya) doğru giden yeni anayolu takip edip Tatlısu'daki çembere, oradan yeni anayolu batıya doğru devam ederek Acapulco tatil köyüne giden yolun kuzeyi (sahil şeridi) sürekli av koruma bölgesi ilan edilip ava kapatılmıştır.

 

Avlanmaya kapatılmıştır. 

B-       Sürekli Av Koruma Bölgeleri;

 

Sürekli Av Koruma Bölgelerinde aşağıda tarifi yapılan bölümler Av Mevsiminde avlanmaya açık olacaktır.

 

DİPKARPAZ BÖLGESİ

Dipkarpaz köyünden başlayarak, anayolu takiben kuzeydeki Ayfilos Kilisesi?ne, oradan doğu istikametinde asfalt yolu takiben Efendiler Çiftliği?ndeki eski tarihi kiliseye, oradan doğu yönünde denize en yakın paralel toprak yolu takip ederek, sıfır noktasındaki bariyerlerin başlangıcına,oradan güney istikametine doğru bariyerleri takiben Zafer Burnu?na giden asfalt yola, oradan asfalt yolu takiben Dipkarpaz köyündeki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,

Avlanmaya açıktır.

     

Esas Tüzüğe Ekli Cetvel  II?in değiştirilmesi

5.Esas Tüzük, 8?inci maddesinin (3)?üncü fıkrasına ekli Ekli Cetvel II?in kaldırılmak ve yerine bu Tüzüğe ekli yeni Cetvel II konmak sureti ile değiştirilir.

Yürürlüğe Giriş

6.Bu Tüzük, Resmi Gazete?de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
 


 
 
 
ÖNERİ VE ŞİKAYETLER
Her türlü öneri ve şikayetleriniz için bize ulaşın...
 
Eğitimler
 
Avcı Eğitimi Sınav Sonuçları
 
 Çevre Eğitimi
 
 Veterinerlik
 
 Avcılık Eğitimi
 
 Silah Eğitimi
 
 Ilkyardim
 
Ana sayfa | Hakkımızda | Yasal Tüzükler | Yıllık Av Haritası | Resim Galerisi | Görüş Girişi
Görüşler | Haberler | Bize Sorun | Anket | İletişim | Site Haritası
tüm hakları saklıdır © KKTC Avcılık Federasyonu Designed & Powered by Dotmasterz