Ana Menu
 
 
 
Avcılık Profili Araştırması
 Bilgisayarınıza  İndiriniz:
Araştırma1
Araştırma2
 
 
 
Haberler / Duyurular Detayları
 
  01.11.2017  
BÜYÜK AV TÜZÜK (2017)
Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü

GENEL GEREKÇE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?ndeki Av Faaliyetleri 18/2009 Sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası?nın verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulu?nun onayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ?Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü? çercevesinde yürütülmektedir.  Yasa gereği Av Mevsimleri 1 Ağustos ? 31 Temmuz arası bir yıllık dönemi kapsamaktadır. Yeni sezon Av Mevsimleri ile ilgili çalışma başlatılmış ve Merkezi Av Komisyonu?nun 6 Haziran ve 10 Ekim 2017 tarihlerindeki toplantlarında, Avcılık Federasyonu?nun görüşü de dikkate alınarak,  15 Ekim 2017 ile 5 Ocak 2018 tarihleri arasındaki Büyük Av Mevsimi (Tavşan ve Keklik Avı) sürdürülebilir avcılık anlayışıyla; av günleri, avlanacak av hayvanları ve Büyük av mevsiminde dönüşümlü av bölgeleri sistemine geçmek için alınan karar doğrultusunda yürürlükte bulunan Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü?nde değişikliğe gidilmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1: Tüzüğün kısa ismi düzenlenmiştir.

Madde 2: Esas Tüzük, 4?üncü maddede yer alan Büyük Av Mevsimi İle ilgili Av günleri düzenlenmiştir.

Madde 3: Esas Tüzük, 8?inci maddede yer alan Büyük Av Mevsimi İle ilgili Av Bölgelerini gösteren haritanın açıklamaları düzenlenmiştir.

Madde 4: Esas Tüzüğe ekli Cetvel ? I?de yer alan ?Büyük Av Haritası? kaldırılarak, yeni Ekli Cetvel-I eklenerek yeniden düzenlenmiştir.

Madde 5: Tüzüğün yürürlüğe girişi düzenlenmiştir.


AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME YASASI

(18/2009 Sayılı Yasa) 

Madde 4(1) , Madde 4(3) ve Madde 18(1) Altında Yapılan Tüzük 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası?nın 4.(1)?inci Maddesi, 4.(3)?üncü Maddesi ile 18(1)?inci Maddesi tahtında Bakanlıkça Hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylamak suretiyle ilan eder.

Kısa İsim

14.08.2009

R.G.142

EK.III

A.E. 581

25.12.2009

R.G.215

EK.III

A.E. 902

26.1.2010

R.G.14

EK IV

E-127-2010

5.4.2010

R.G.55

EK III

A.E.509

10.8.2010

R.G.137

EK III

A.E.525

19.06.2011

R.G.96

EK III

A.E.305

26.08.2011

R.G. 145

EK III

A.E. 472

03.11.2011

R.G. 190

EK III

A.E. 587

09.03.2012

R.G. 50

EK III

A.E. 156

31.07.2012

R.G. 140

EK III

A.E. 438

20.11.2012

R.G. 193

EK III

A.E. 627

13.08.2013

R.G.131

EK III

A.E. 432

16.08.2013

R.G. 133

EK III

A.E. 443

24.10.2013

R.G. 168

EK III

A.E. 549

10.01.2014

R.G. 9

EK III

A.E. 32

19.08.2014

R.G. 175

EK III

A.E. 522

29.08.2014

R.G. 182

EK III

A.E. 536

24.10.2014

R.G. 214

EK III

A.E. 625

19.12.2014

R.G. 251

EK III

A.E. 749

17.12.2015

R.G. 25

EK III

A.E. 137

28.08.2015

R.G. 128

EK III

A.E. 573

15.10.2015

R.G. 150

EK III

A.E. 665

26.08.2016

R.G.109

EK III

A.E. 530

27.10.2016

R.G. 138

EK III

A.E.555

05.01.2017

R.G.5

EK III

A.E. 10

14.07.2017

R.G.120

EK III

A.E.449

23.08.2017

R.G. 140

EK III

A.E 107


1. BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Bu Tüzük,Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda ?Esas Tüzük?olarak anılan Değiştirilmiş Şekliyle Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü ile birlikte okunur.

Esas Tüzüğün 4?üncü Maddesinin Değiştirilmesi

2. Esas Tüzük, 4?üncü maddesinin 1?inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)?inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
?(1).

Büyük Av:

5 Kasım 2017;

12, 15, 19, 26 Kasım 2017;

3, 10, 17, 24, 27 ve 31 Aralık 2017;

Günleri olmak üzere toplam 11 av gününde avlanma yapılacaktır.?

 

Esas Tüzüğün 8?inci Maddesinin Değiştirilmesi

3. Esas Tüzük, 8?inci maddesinin 2?nci fıkrasının (A) ve (B) bentleri kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (A) ve (B) bentleri konmak suretiyle değiştirilmiştir:

     A- 15 Ekim 2017- 5 Ocak 2018 Büyük Av Mevsiminde avlanmaya kapatılan bölgeler: 

2 nolu av bölgesi içerisinde kalan Eleousa Manastırı?nın bulunduğu yerin 300 m çevresi,  

2 nolu av bölgesi içerisinde Büyük Taş ocaklarından başlayıp yanan zirveye, oradan doğu istikametini takiben okaliptüs ağaçlığına (pınar suyu), oradan güney uçurum yolunu takiben Kuzeybatı istikametine dönüp Büyük Taş Ocaklarına bağlanan yol arasında kalan bölge,  

2 nolu av bölgesi içerisinde kalan Dipkarpaz köyündeki Girne Amerikan Üniversitesinden kuzeye doğru giden stabilize toprak yolu takip edip Dipkarpaz-Yenierenköy anayoluna, oradan batıya doğru anayolu takip edip Dipkarpaz köy meydanına gelmeden Kaleburnu tabelasından sağ tarafa güneye dönüp Dipkarpaz Belediyesi'nin yeni yaptığı düğün salonuna gidip, oradan tekrar sağ tarafa batıya doğru toprak yolu dönüp yaklaşık 1km gittikten sonra yol kavşağından kuzey batıya dönerek Girne Amerikan Üniversitesi içerisinde kalan bölge,  

5 nolu av bölgesi içerisinde kalan Kaleburnu köy mezarlığının yanından güneye denize doğru giden toprak yolu takip ederek yolun bitiminden sağ tarafa kuzey batıya dönerek Kuruova köyüne, oradan asfalt yolu doğuya doğru takip edip başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

7 nolu av bölgesi içinde kalan Yeşilköy'den Esenköy'e giden asfalt yolu takip edip Esenköy'e, oradan aynı istikamette  yolu takip edip Dipkarpaz'a giden anayoldaki çembere, oradan anayolu takip edip Dipkarpaz'a doğru giderken Yeşilköy'deki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

7 ve 4 nolu av bölgeleri içerisinde; deniz kenarındaki harup ambarlarından başlayarak güney istikametine doğru yolu takip ederek Yenierenköy?e giden yolun doğu kısmı, oradan Yenierenköy içerisinden Sipahi köyüne dönen asfalt yolu takip ederek, Sipahi köyü içerisinden geçip; Dipkarpaz yolu ile birleştiği noktanın noktanın doğu kısmında kalan Yat Marina Limanını kapsayacak şekilde bölge,  

8 nolu av bölgesi içinde; Balalan Yedikonuk asfalt sahil yolunun kuzeyinde kalan deniz kenarındaki bölge,  

9 nolu av bölgesi içinde kalan; Balalan köyünden Ziyamet'e giden eski asfalt yolu doğuya doğru takip edip, Balalan-Dipkarpaz yeni anayolunu bulunca, oradan anayolu batıya doğru takip edip Balalan köyüne dönen kavşaktan güneye Balalan köyüne dönüp başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

9 nolu av bölgesi içinde;  Mehmetçik'ten Yedikonuk'a doğru asfalt yolu giderken Mehmetçik çöplüğünü yaklaşık 300 metre geçince sağdaki toprak yola dönüp yaklaşık 800 metre gittikten sonra tekrar sağa dönüp köy istikametindeki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

10 nolu av bölgesi içinde kalan İskele, Karpaz anayolundan Kaleciğe dönen asfalt yolu takiben köyün içine, oradan kuzey istikametine giden yolu takip edip Tuzluca kavşağına, oradan anayolu batıya doğru takip edip başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

11 nolu av bölgesi içerisinde kalan Mehmetçik göletinin 500m çevresi,  

Bafra Tatil Köyünün çevresindeki üçgen bölge (10 no?lu av bölgesinin doğu sınırı ile Bafra Köyünden denize kadar giden toprak yol arasında kalan üçgen bölge),  

13 nolu av bölgesi içinde; Yarköy mezarlığına dönen toprak yoldan yaklaşık 1 kilometre doğu istikametine, oradan toprak yolu takiben 500 metre kuzey istikametine, oradan 1 km batı istikametine Yarköy Turnalar arasındaki asfalt yola, oradan da 500 metre güney istikametine Yarköy mezarlığındaki başlangıç noktası arasında kalan bölge,  

13 nolu av bölgesi içinde kalan Büyükkonuk çemberi yanından batı istikametine giden toprak yolu takiben Kilitkaya köyüne, oradan tekrar doğu istikametine Büyükkonuk'a giden asfalt yolu takip edip başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

14 nolu av bölgesi içerisinde; Turnalar Köyü mezarlığını geçtikten sonra sağa kuzeye Arno Tepe diye bilinen tepenin kuzeyinden, kuzey doğuya dönerek yaklaşık 1 kilometre sonra doğuya dönerek Ergazi köyüne giden toprak yoldan Ergazi?ye, oradan Turnalar'daki oradan başlangıç noktası olan mezarlık arasında kalan bölge,  

16 nolu av bölgesi içerisinde; İskele?den Yarköy?e giden toprak yolun deniz tarafında kalan bölge, (yol üstünde su deposu var)  

16 nolu av bölgesi içerisinde bulunan, mandralar bölgesindeki asfalt yolu takip eden toprak yolun, İskele köpek barınağı olarak bilinen noktaya vardığı yolun güneyinde kalan ve köpek barınağından doğu istikametine doğru giden havara yolu takip edip Karpaz anayoluna bağlanan yolun güneyinde kalan bölge,  

16 nolu av bölgesi içinde kalan İskele Ardahan'a giden yolun sağında bulunan çöplüğün dışından doğuya doğru Yarköy'e giden toprak yolu gidip, çöplüğü geçtikten sonra sola Ardahan'a kuzeye doğru giden toprak yolu dönüp yolu takip ederek, yolun çatallandığı yerden tekrar sola batıya dönerek, Ardahan İskele asfalt yolunu bulup, oradan sola güneye dönüp asfaltı takip ederek başlangıç noktasını bulunca içeride kalan (çöplük tepesi) diye adlandırılan bölge,  

17 nolu av bölgesi içerisinde; Tatlısu-Mersinlik anayolundaki Mersinlik kavşağından Mersinlik köyüne giden asfalt yolu takip edip Mersinlik köyüne oradan barajın üstünden geçen toprak yolu batıya doğru takip edip barajın etrafını dönen en yakın toprak yolu giderek Tatlısu,Mersinlik anayoluna, oradan doğuya dönüp anayolu takip edip başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

19 nolu av bölgesi içinde kalan Topçuköy-Altınova stablize toprak yolu batıya doğru yaklaşık 1.5 km gittikten sonra sola güneye dönen toprak yolu takip edip yolun bittiği yerden tekrar güneye doğru tepenin zirvesini alarak çavuşun suyu denilen kuyunun oradaki toprak yol kavşağına oradan toprak yolu kuzey batıya doğru takip edip tekrar Altınova-Topcuköy stablize yola, oradan doğuya yaklaşık 1.5 km gittikten sonra sağa dönen toprak yolu bulunca başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

19 nolu av bölgesi içinde kalan Sınırüstü barajının 500 m çevresi,  

20 nolu av bölgesi içerisinde; Akova?dan Altınova?ya giden toprak yol üzerinde bulunan koruluk bölge,  

20 nolu av bölgesi içerisinde kalan Geçitkale köy merkezinden kuzey istikametine doğru Tatlısu'ya giden eski asfalt yol ve Geçitkale'nin doğusunda bulunan, Geçitkale, Tatlısu, İskele, Alaniçi'ni bağlayan kavşaktan Tatlısu (kuzey) yönüne giden yeni anayolun arasında kalan üçgen bölge,  

21 nolu av bölgesi içerisinde; Boğaziçi Lapathos köyünün girişinden toprak yolla başlayıp güney istikametinde, Atlılar yönünde yaklaşık 3 km gidildiğinde, Kuzucuk ile Yıldırım köylerini bağlayan toprak yol (yol kavşağında büyük bir ambar  var) kavşaktan güney yönüne dönülerek yaklaşık 1 km ilerlendiğinde yolun sağ tarafında eski seralar eski karanfil bahçesinin oradan geçilerek Boğaziçi'nin mandıralar bölgesinden başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

22 nolu av bölgesi içerisinde Sınırüstü'nden İskele'ye giden anayolun üzerinden bulunan Anfora Alışveriş Merkezinden güneye doğru toprak yolu gidip yaklaşık 300 m sonra batıya doğru dönüp toprak yolu takip ederek Sınırüstü köyüne oradan kuzeye dönen asfalt yolu takip edip anayolu bulup oradan anayolu doğuya doğru takip edip başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

22 nolu av bölgesi içinde kalan Lefkoşa-İskele-Karpaz anayolu üzerinde bulunan, İskele'deki Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı binasının oradan başlayıp doğuya doğru anayolu takip edip Dipkarpaz-Gazimağusa anayolundaki çembere, oradan anayolu Gazimağusa'ya güneye doğru takip edip Onur Camping'in oradaki ikinici çembere gidip oradan tekraren kuzeye doğuya (sağa) dönüp Sivil Savunma'nın yanındaki çember içerisinde kalan bölge,  

22 nolu av bölgesi içinde kalan Dipkarpaz-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan Ötüken kavşağı çemberinden Ötüken'e doğru batıya giderken soldaki ilk evin yanından güneye dönüp stabilize toprak yolu takip ederek mandıralar bölgesine mandıraların önünden güneye Yeniboğaziçi köyüne dönüp Yeniboğaziçinden tekraren Gazimağusa anayoluna gidip oradan Dipkarpaz yönüne doğru anayolu takip edip başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

23 nolu av bölgesi içerisinde; Snt. Barnabas çemberinden Tuzla- Mutluyaka kavşağına oradan yeni Mağusa- Lefkoşa ana yolundaki kavşağın güney doğusunda kalan bölge,  

24 nolu av bölgesi içerisinde; Alaniçi köyünden başlayarak Muratağa köyü girişindeki (gündeydeki) toprak yolu takip ederek zeytin ağaçlarından batıya giden asfalt yolu buluncaya kadar devam eden toprak yol ile toprak yolun bittiği yerde bulunan çemberden Alaniçi köyündeki başlangıç noktasını bulunca içinde kalan bölge,  

26 nolu av bölgesi içinde Beyarmudu köyünden güney mesaryaya sosyal tesislerine oradan sağa dönen toprak yoldan İncirli köyü barajına, oradan tekrar sağa dönerek Beyarmudu Türkmenköy anayolundaki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

27 nolu av bölgesi içinde; Kurudere'den-Gazimağusa istikametine doğru ana yolu yaklaşık 1km gittikten sonra yolun sağındaki etrafı toprak yolla çevrili (en yakın toprak yol) çam ormanı  

27 nolu av bölgesi içinde; bulunan Vadili köyünün meydanındaki çemberden, kuzeye Turunçlu köyüne doğru yaklaşık 250m gidip toprak yolu bulup, toprak yolu takip ederek Turunçlu köyüne oradan güneye doğru Vadili-Paşaköy asfalt yoluna, oradan asfalt yolu takip ederek doğuya gidip Vadili'deki başlangıç noktası arasında kalan bölge.  

28 nolu av bölgesi içinde kalan Geçitkale Havaalanının etrafını dönen tellerin içinde kalan bölge,  

29 nolu av bölgesi içinde kalan Geçitkale-Tatlısu anayolu üzerinde Arıdam'ı köyüne gittikten sonra sağa ayrılan toprak yolu takip ederek kuzey istikametindeki vadi içinden geçerek yaklaşık 1 km gittikten sonra Mallıdağ-Tirmen asfalt yoluna, oradan yolu doğuya doğru takip ederek Geçitkale-Tatlısu anayoluna oradan güneye başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

29 nolu av bölgesi içerisinde kalan Geçitkale barajının 500m çevresi,  

32 nolu bölgede kalan Esentepe?den Antifonidis Kilisesi kavşağına kadar olan yolun güneyi ile batı istikametine giden ve Alevkaya yoluna bağlanan yolun Esentepe arasında kalan bölge,  

34  nolu av bölgesi içinde kalan Pınarlı köyüne Ulukışla tarafından giriş noktasından, Serdarlı-Gönendere anayoluna doğru giden toprak yolu takip edip İskele anayoluna, oradan batıya doğru anayolu yaklaşık 1 km gidip sola güney doğuya Pınarlı'ya doğru giden toprak yolu takip edip başlangıç noktasına gelindiğinde, içeride kalan bölge (Çangaroğlu tepesi ve ağıllar bölgesini) içine alan üçgen bölge,  

35 nolu av bölgesi içerisinde; Nergisli'den Pirhan'a giden asfalt yolu takip ederek, Gazimağusa-Lefkoşa anayoluna, oradan batıya Lefkoşa'ya dönüp İnönü Nergisli kavşağına, oradan kuzeye dönüp Nergisli'ye başlangıç noktasına giden asfalt yolun içerisinde kalan bölge,  

35 nolu av bölgesi içerisinde; Lefkoşa ?Mağusa anayolundaki Ulukışla kavşağını Lefkoşa yönünde yaklaşık 350m geçtikten sonra orman ekili Kıraç Tepe?nin olduğu bölge,  

35 nolu av bölgesi içerisinde; Mağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde Kurudere kavşağının sağında ve solunda bulunan ormanlık alan olan bölge,  

36 nolu av bölgesi içinde kalan Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan, Değirmenlik göletine giden yol kavşağından, çemberden güneye toprak yola dönüp toprak yolu takip ederek demir köprüyü bulup, oradan dereyi güney doğuya doğru takip edip Ercan Havaalanına giden ana yoldaki köprüyü bulup(Ercan Havalimanı'na en yakın olan), oradan anayolu kuzeye doğru takip edip Yonca kavşağına, oradan anayolu batıya dönüp başlangıç noktasındaki çember içerisinde kalan bölge,  

36 nolu av bölgesi içerisinde; Cihangir köy içinde bulunan Atatürk büstünden güney batı istikametine doğru gidip Lefkoşa-İskele anayoluna, (kavşakta Akaraltı Restorant var) oradan dereyi bulup güneye doğru takip edip Lefkoşa-Mağusa anayoluna, oradan anayolu doğuya (Mağusa'ya) doğru takip edip Cihangir kavşağına, oradan kuzeye (sola) dönüp başlangıç noktasına içerisinde kalan bölge,  

36 nolu av bölgesi içerisinde; eski- yeni Ercan Havaalanı asfalt yolları arasında kalan bölge,  

36 nolu av bölgesi içinde kalan Haspolat kirli su arıtma tesislerindeki havuzların 200m çevresi ve tesislerin doğusunda kalan en yakın toprak yolun batıya (tesislere) taraf olan kısmı sürekli av koruma bölgesi ilan edilmiştir.  

38 nolu av bölgesi içerisinde; Dilekkaya köyünün güney batısında mandıralar bölgesine giden toprak yola, oradan tepelerin güney yamaçlarından geçen toprak yoldan Dörtyol kavşağına kadar olan bölge,  

 38 nolu av bölgesi içinde kalan Ercan Havalimanı, Akıncılar yeni anayolunun batısı ve etrafı tellerle çevrili Devlet Üretme çiftliğinin Çömlekçi (DÜÇ) içerisinde kalan bölge, (margo çiftliği olarak bilinen bölge)  

39 nolu av bölgesi içerisinde; Karaağaç köyünün altında sahile inen yolun sol tarafı (batı tarafı) ana yola kadar olan bölge ve Tuncay Restoran?dan köye çıkan toprak yolun sol tarafından (doğu tarafı) köye kadar olan bölge,  

39 nolu av bölgesi içinde kalan Girne-Değirmenlik dağyolunun doğusunda Arapköy'e doğru uzanan asfalt yolun kuzeyinde bulunan Dekotaş mermer fabrikasının yanından güneye doğru uzanan patika sokak boyunca oradanda toprak yol boyunca yine güneye Mustafa Çağatay caddesindeki Hurma restorant'a kadar olan yolun batısında kalan bölge,  

40 nolu av bölgesi içinde kalan Girne dağyolu-Alevkayası kavşağından başlayarak girne istikametine yaklaşık 2 km gittikten sonra sola (batıya) dönen toprak yolu takip ederek batı istikametine taş ocaklarının üzerinden geçerek yaklaşık 3km gittikten sonra Güngör-Girne dağyolu arasındaki toprak yola,bu yolu güney doğuya doğru giderek Girne-Değirmenlik asfalt yolunu bulup Girne'ye doğru başlangıç noktasını bulana kadar takip edip, başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

40 nolu av bölgesi içerisinde; Taşkent köyü içerisinden Piknik alanına çıkan yolun başlangıcından itibaren, yolu takiben Piknik alanına oradan bufavento kalesine giden yoldan , ilk toprak yolu bulup toprak yoldan güney istikametine giderek yolun yukarı Taşkent?teki eski taş ocağından, Yukarı Taşkent?e bağlanan yoldan, Taşkent köyünün içerisindeki yola, oradan başlangıç noktası arasında kalan bölge,  

40 nolu av bölgesi içinde kalan; Girne dağyolu asfalt anayol üzerindeki Acapulco tatil köyü kavşağını takiben 150 m batısında bulunan güneye Çatalköy Metin Korol Atış poligonuna gidilen Çanakkale sokak boyunca güneye doğru Çatalköy Belediyesi'nin Griz su deposuna kadar uzanan asfalt yolun sağ tarafı (batısı) ava kapalı, Griz su deposundan batıya doğru 200 m sonra güneye doğru uzanan şehit arsalarına dönen şehitler sokak asfalt yolu boyunca oradan Emtan sitesinden geçip serin dere sokak boyunca, silvistas sitesinin içinden geçip güneye devam eden oradan batıya Emtan sitesinin su deposunun altından (kuzeyinden) geçen toprak yolun sağ tarafı kapalı yol üstündeki Emtan su deposundan kuzeye doğru Kıbrıs evlerinin güneyinden geçen asfalt yol boyunca batıya yeni yapılan Çatalköy Belediyesi'nin beşyüzlük su deposuna kadar olan yolun sağ tarafı (kuzeyi) kapalı, Beşyüzlük su deposundan batıya Elma sokağına kadar olan toprak yol boyunca Elma sokak sonundan elektrik santralinin güneyinden geçerek İnci caddesine kadar uzanan toprak yolun kuzeyi kapalı İnci caddesi boyunca batıdaki elçilik su deposuna, oradan 500 m güneye uzanan toprak yol boyunca oradanda, 500 m sonra batıya dönen toprak yolu takiben Balabayıstaki Muhabere Askeri Birliği'ne kadar olan asfalt yolun kuzeyinde kalan bölge,  

42 nolu av bölgesi içinde kalan Dikmen keklik üretim tesislerine gitmeden, mandıraların yanından batı istikametine giden ilk toprak yolu takip edildiğinde yolun sol (güney) kısmı ile Dikmen köy merkezinden Boğazköy'e giden asfalt yolun kuzeyi (iki yol arası) ,  

43 nolu av bölgesi içerisinde; Gönyeli Avcılar Ormanı ve Sultan Çukuru Ormanı olarak bilinen tellerle çevrilmiş bölge,  

43 nolu av bölgesi içinde kalan Pınarbaşı havaalanının etrafını dönen tellerin içinde kalan bölge,  

43 nolu av bölgesi içinde Gönyeli-Alayköy çemberinden güneye Alayköy'e doğru gidip Alayköy köy meydanından Türkeli-Alayköy çemberine gidip oradan anayolu takip ederek doğuya gidip başlangıç noktasını bulunca içeride kalan üçgen bölge,  

44 nolu av bölgesi içinde; Akçiçek köyünden giriş  batıya giden asfalt yolu yaklaşık 500 m takip edip köyün çıkışındaki sola güneye doğru ilk toprak yolu yaklaşık 1,5km gittikten sonra Kozan-Şirinevler stabilize yolunu bulup sola doğru yaklaşık 1km gittikten sonra, tekrar Akçiçek köyüne Kuzeye doğru gidilip başlangıç noktasını bulunca, içerisinde kalan bölge,  

44 nolu av bölgesi içinde kalan Polatdere göletinin 500 m çevresi,  

45 nolu av bölgesi içerisinde; Ağırdağ?dan Kömürcü?ye, oradan Pınarbaşı?na, oradan doğu istikametinde devam ederek eski Lefkoşa- Girne yol kavşağına oradan başlangıç noktası arasında kalan bölge,  

46 nolu av bölgesi içerisinde ; Karşıyaka-Kozan anayolundan arap evlerine toprak yol kavşağından Karşıyaka mezarlığına gelmeden doğu istikametine çıkan stabilize toprak yoldan Lapta çöplüğünün altından geçen asfalt yolun devamında bulunan (Hacialinin villasına) çıkan kavşaktan ayrılan ve Lapta-Başpınar asfalt yoluna bağlanan stablize toprak yolun kuzeyi sürekli av koruma bölgesi ilan edilmiştir.  

46 nolu av bölgesi içerisinde, Lapta-Başpınar yolu başlangıcından dağ eteğine en yakın asfalt yolu takip ederek, İncesu-Malatya yoluna değidiği yerden, İngiliz'in tepe diye bilinen tepenin altından geçen toprak yolun,doğu istikametinde bulunan Ilgaz asfalt yoluna bağlanarak, Tekin Birinci yarım inşaatlarına inen ve Alsancak Belediyesi'nin çöplüğünün üst tarafındaki keklik uçurtma kafesinin üstünden geçen toprak yol ile, Hasan Uzun petrola inen asfalt yol arasındaki yangın şeridinin kuzeyi sürekli av koruma bölgesi ilan edilmiştir.  

47 nolu av bölgesi içerisinde; Güzelyalı otelin üstündeki askerin su deposuna giden yol ile su deposunun yanından geçip Karşıyaka-Kozan anayoluna (yesevi yaylasına) bağlanan ilk birkaç yüz metrelik kısmı asfalt olup sonrasında Yesevi yaylasına gidene değin toprak yolun kuzeyi,  

49 nolu av bölgesi içerisinde; Tepebaşı köyünden batıya Akdeniz köyüne giden asfalt yolun iki buçuk km sonra sağ taraftan toprak yolu takip ederek yaklaşık 1300 m sonra sola batıya dönerek 2 km gidip sola güneye doğru asfalt yolu bulana kadar gidip sola güneye dönüp başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

49 nolu av bölgesi içerisinde; Tepebaşından Koruçam'a doğru yaklaşık 3,5km gittikten sonra sola güney batıya dönen toprak yolu yaklaşık 100m gittikten sonra sağa tekrar kuzeye doğru yaklaşık 100m gittikten sonra sağa doğuya doğru giderek asfalt yolu bulup güneydeki başlangıç noktası arasında kalan bölge,  

49 nolu av bölgesi içerisinde kalan Koruçam barajının 500 m çevresi,  

50 nolu av bölgesi içerisinde; Caretta restaurant ve geniş yoldaki kum ocakları bölgesi arasında kalan ikiz villaların 2km etrafını dönen toprak yolun arasında kalan bölge,  

50 nolu av bölgesi içerisinde; ODTÜ çemberinden batıya giden 1. Toprak yoldan, yaklaşık 500m. İlerideki seralara, oradan batı yönünü takip ederek Güzelyurt Atış Poligonuna, oradan batı istikametini takip ederek Akmandorlar mandırasına, oradan batı istikametini takip ederek Gülbeşlerin mandırasına oradan eski Güzelyurt-Akdeniz stabilize yoluna bağlanan dört yol kavşağında sola güney yönüne dönerek stabilize yolu yaklaşık 1300 m gittikten sonra Yayla-Güzelyurt stabilize yol kavşağını bulup güney doğu istikametine asfalt yolu takip ederek Güzelyurt-Yayla anayolunu bulup oradan sola doğru dönüp Kalkanlıdaki başlangıç noktasına giden asfalt yolun içerisinde kalan bölge,  

51 nolu av bölgesi içinde kalan güneş enerji üretim panellerinin 200m etrafı  

51 nolu av bölgesi içinde etrafı telle çevrili Eser Kana ormanının olduğu tepe,  

51 nolu av bölgesinden başlangıç noktası Serhatköy alt geçidinden çift şeritli yolu batı istikametine doğru takip ederek Mevlevi çemberine, oradan sola güney istikametine dönerek Şahinler köyüne, oradan da Serhatköy anayoluna, oradan da güneydoğu istikametini takip ederek başlangıç noktası olan Serhatköy alt geçidi arasında kalan bölge,  

51 nolu av bölgesi içerisinde Gürpınar köyünün batı kısmında kalan tepenin üzerindeki demirden Atatürk heykelinin yanında asfalt yolu kuzeye doğru yaklaşık 1,5  km giderek, sola batıya dönen toprak yolu yaklaşık 500m takip edip yamacı bulunca güneye dönüp yamaç boyu zirveyi giderek başlangıç noktasındaki Atatürk heykeli içerisinde kalan bölge,  

51 nolu av bölgesi içinde; Türkeli, Yılmazköy, Güzelyurt anayol kavşağı, alt üst geçitten Yılmazköy istikametine doğru yaklaşık 1 km(yolun sağında benzin istasyonu var) oradan Yılmazköy istikametine devam edip, sağa Yılmazköy'e çatallanan yoldan gidip yaklaşık 500m sonra sola Güzelyurt istikametine doğru yaklaşık 2 km gittikten sonra Güzelyurt-Lefkoşa anayoluna varılıp, oradan Lefkoşa'ya güney doğu istikametine doğru gidip başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,  

52 nolu av bölgesi içerisinde; Mevlevi-Şahinler çemberinden Güzelyurt anayolunu batıya doğru takip edip Mevlevi Güzelyurt çemberine, oradan doğuya sağ tarafa dönüp yaklaşık 3 km asfalt yolu takip edip Mevlevi köy merkezine, oradan da güneye doğru asfalt yolu takip edip başlama noktasına giden yolun içinde kalan bölge,  

52 nolu av bölgesi içindeki Yuvacık göletinin etrafını dönen en yakın toprak yolun içinde kalan bölge,  

52 nolu bölge içinde Mevlevi çemberinden kuzeybatı yönüne devam eden stabilize yoldan devam ederek gözetleme kulesine, oradan baraj bendinin ön kısmından geçerek, kuzey istikametinde yaklaşık 800m giderek kuzeybatıya dönerek Lara Restoran'ın yanından Güzelyurt-Kalkanlı anayoluna bağlandığı yerin batısında kalan bölge,  

53 nolu av bölgesi içerisinde kalan Afrodit sitesinin kuzeyinden deniz sahilinden başlayan toprak yolu doğuya doğru yaklaşık 350m gittikten sonra sağ tarafa güneye doğru dönüp yaklaşık 50 m gittikten sonra asfalt yolu bulup yaklaşık 200m aynı yönde devam ederek sola güney doğuya dönüp Gaziveren köy merkezine doğru asfalt yolu takip edip Lefke Güzelyurt ana yoluna bağlanan yolun güneyinde kalan bölge,  

53 nolu av bölgesi içerisinde kalan Aydınköy eski polis karakolu önünden, kuzey batı istikametine doğru giden stabilize yolu takip edip, yaklaşık 1700 m gittikten sonra sağ tarafa kuzeye doğru dolum tesislerine doğru stabilize yolu yaklaşık 4km takip ederek, Yayla camisine giden yolun doğu kısmı ava kapalıdır.  

54 nolu av bölgesi içerisinde; Bostancı?dan Taşpınar köyüne giden yol üzerindeki dereyi takip ederek, Bostancı- Güneşköy yoluna, oradan Güneşköy?e, oradan Aydınköy?e giden yolun doğusunda kalan bölge,  

54 nolu av bölgesi içerisinde Taşpınar?dan Bostancı?ya giden yolun güney kısmı,  

56 nolu av bölgesi içerisinde; Gemikonağı- Lefke anayolundan güneye Gemikonağı göletini takiben Lefke mezarlığından karşıyaka mahallesine, ve yine anayolu takiben spor kulübü kavşağından başlangıç noktası arasında kalan bölge  

40 ve 46 nolu bölgeler içerisinde kalan; Alsancak- Yeşiltepe- Erdemit- Karaoğlanoğlu ? Zeytinlik çevre yolu - Doğanköy- Ozanköy- Çatalköy çevre yolunun kuzey kısmında kalan bölge sürekli av koruma bölgesi ilan edilmiştir.  

Mevcut av haritasında kırmızı renkle belirlenmiş Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile Taşkent köyü üzerinde bulunan K.K.T.C Bayrağının bulunduğu bölge ve yanındaki Meteoroloji İstasyonu, Merkezi Cezaevi binalarının 1000 metre çevresi, tüm göletler ile Mehmetçik köyü girişinde bulunan gölün 500 metre çevresi yerleşim yerlerinin 200 metre çevresi ve piknik alanlarının 300 metre çevresi,Haspolat arıtma tesislerinin 200 m çevresi, tüm atış poligonlarının 200 m çevresi, Yeni Ercan Havalimanı pist inşaatının 200m çevresi, Üniversitelerin 200 m çevresi,           Kaplıca, Büyükkonuk anayolundaki kavşaktaki çemberden Tatlısu'ya (batıya) doğru giden yeni anayolu takip edip Tatlısu'daki çembere, oradan yeni anayolu batıya doğru devam ederek Acapulco tatil köyüne giden yolun kuzeyi (sahil şeridi) sürekli av koruma bölgesi ilan edilip ava kapatılmıştır.

 

B-       Sürekli Av Koruma Bölgeleri; 

Sürekli Av Koruma Bölgelerinde aşağıda tarifi yapılan bölümler Av Mevsiminde avlanmaya açık olacaktır. 

DİPKARPAZ BÖLGESİ

Dipkarpaz köyünden başlayarak, anayolu takiben kuzeydeki Ayfilos Kilisesi?ne, oradan doğu istikametinde asfalt yolu takiben Efendiler Çiftliği?ndeki eski tarihi kiliseye, oradan doğu yönünde denize en yakın paralel toprak yolu takip ederek, sıfır noktasındaki bariyerlerin başlangıcına, oradan güney istikametine doğru bariyerleri takiben Zafer Burnu?na giden asfalt yola, oradan asfalt yolu takiben Dipkarpaz köyündeki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,

Avlanmaya açıktır. 

Esas Tüzüğe Ekli Cetvelin Değiştirilmesi

Cetvel I

4. Esas Tüzük, 8?inci maddesinin (1)?inci fıkrasına ekli Cetvel I kaldırılmak ve yerine bu Tüzüğe ekli ekte yeralan yeni Cetvel I konmak sureti ile değiştirilir.

Yürürlüğe Giriş

5.Bu Tüzük, Resmi Gazete?de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 


 
 
 
ÖNERİ VE ŞİKAYETLER
Her türlü öneri ve şikayetleriniz için bize ulaşın...
 
Eğitimler
 
Avcı Eğitimi Sınav Sonuçları
 
 Çevre Eğitimi
 
 Veterinerlik
 
 Avcılık Eğitimi
 
 Silah Eğitimi
 
 Ilkyardim
 
Ana sayfa | Hakkımızda | Yasal Tüzükler | Yıllık Av Haritası | Resim Galerisi | Görüş Girişi
Görüşler | Haberler | Bize Sorun | Anket | İletişim | Site Haritası
tüm hakları saklıdır © KKTC Avcılık Federasyonu Designed & Powered by Dotmasterz