Ana Menu
 
 
 
Avcılık Profili Araştırması
 Bilgisayarınıza  İndiriniz:
Araştırma1
Araştırma2
 
 
 
Haberler / Duyurular Detayları
 
  04.01.2017  
I. İnce Av Tüzüğü 2017
Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?ndeki Av Faaliyetleri 18/2009 Sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası?nın verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulu?nun onayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ?Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü? çercevesinde yürütülmektedir.  Yasa gereği Birinci İnce Av Mevsimi,   6 Ocak ? 15 Mart arasındaki tarihleri kapsamaktadır. Yeni sezon Av Mevsimleri ile ilgili çalışma başlatılmış ve Merkezi Av Komisyonu?nun 13 Aralık 2016 tarihindeki toplantısında, Avcılık Federasyonu?nun görüşü de dikkate alınarak, 8 Ocak 2017 ile 26 Şubat 2017 tarihleri arasındaki Birinci İnce Av Mevsimindeki av günleri ile av bölgeleri belirlenmiş ve sürdürülebilir avcılık anlayışıyla alınan karar doğrultusunda yürürlükte bulunan ?Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü??nde değişikliğe gidilmiştir.

 

 

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

 

Madde 1: Tüzüğün kısa ismi düzenlenmiştir.

Madde 2: Esas Tüzük, 5?inci maddede yer alan Birinci İnce Av Mevsimi ile ilgili Av Günleri düzenlenmiştir.    

Madde 3: Esas Tüzük, 8?inci maddede yer alan Birinci İnce Av Mevsimi ile ilgili Av Bölgelerini gösteren haritanınn açıklamaları düzenlenmiştir.   

Madde 4: Esas Tüzüğe ekli  Cetvel ? II?de yeralan Birinci İnce Av Haritası kaldırılarak,  yeni Ekli Cetvel-II   eklenerek yeniden düzenlenmiştir.

Madde 5: Tüzüğün yürürlüğe girişi düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME YASASI

(18/2009 Sayılı Yasa)

Madde 4(1) , Madde 4(3) ve Madde 18(1) Altında Yapılan Tüzük

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası?nın 4?üncü maddesinin (1)?inci fıkrası, 4?üncü maddesinin (3)?üncü fıkrası ile 18?inci maddesinin (1)?inci fıkrası tahtında Bakanlıkça Hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylamak suretiyle ilan eder.

 

 

 

 

 

Kısa İsim

14.08.2009

R.G.142

EK.III

A.E. 581

25.12.2009

R.G.215

EK.III

A.E. 902

26.1.2010

R.G.14

EK IV

E-127-2010

5.4.2010

R.G.55

EK III

A.E.509

10.8.2010

R.G.137

EK III

A.E.525

19.06.2011

R.G.96

EK III

A.E.305

26.08.2011

R.G. 145

EK III

A.E.472

3.11.2011

R.G.190

EK III

A.E.587

9.3.2011

R.G.50

EK III

A.E.156

31.7.2012

R.G.140

EK III

A.E.438

20.11.2012

R.G.193

EK III

A.E.627

13.08.2013

R.G.131

EK III

A.E.432

16.8.2013

R.G.133

EK III

A.E.443

24.10.2013

R.G.168

EK III

A.E.549

10.01.2014

R.G.9

EK III

A.E.32

19.08.2014

R.G. 175

EK III

A.E. 522

29.08.2014

R.G. 182

EK III

A.E. 536

24.10.2014

R.G. 214

EK III

A.E. 625

19.12.2014

R.G. 251

EK III

A.E. 749

17.12.2015

R.G. 25

EK III

A.E. 137

28.08.2015

R.G. 128

EK III

A.E. 573

15.10.2015

R.G. 150

EK III

A.E. 665

26.08.2016

R.G.109

EK III

A.E. 530

27.10.2016

R.G. 138

EK III

A.E. 555

 

 

 

 

1.

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

 

Bu Tüzük, ?Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü? olarak isimlendirilir ve aşağıda ?Esas Tüzük?olarak anılan Değiştirilmiş Şekliyle ?Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü? ile birlikte okunur.

 

Esas Tüzüğün 5?inci maddesinin değiştirilmesi       

 

 

 

 

 

 

Esas Tüzüğün  8?inci  maddesinin değiştirilmesi

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

Esas Tüzük, 5?inci maddesinin (1)?inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni  (1)?inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

 

?1) Birinci İnce Av Günleri

 

      8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 Ocak 2017,

      1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 ve 26 Şubat 2017

     

Günleri olmak üzere toplam 15 Av gününde avlanma yapılacaktır.

 

Esas Tüzük, 8?inci maddesinin 4?üncü fıkrasının (A) ve (B) bentleri kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (A) ve (B) bentleri konmak suretiyle değiştirilir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

?BİRİNCİ İNCE AV MEVSİMİ İLE İLGİLİ AV HARİTASI?NIN AÇIKLAMASI

 

A- 6 Ocak 2017 ? 15 Mart 2017 Birinci İnce Av Mevsiminde avlanmaya kapalı bölgeler;

 

1.        Av.Haritasının;                                               

21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 52, 53 ve 56 Numaralı av bölgelerinin tamamı,

 

2.        40 nolu Av Bölgesinde, Girne ? Değirmenlik yolunun Ozanköy?e ayrılan yerden Ozanköy?e, oradan köyün doğusundan toprak yol boyunca Çatalköy?e, oradan Çatalköy içerisinden geçip doğu istikametinden Girne ? Değirmenlik yoluna, oradan başlangıç noktasına kadar olan bölge ava kapatılmıştır.

 

3.        46 nolu av bölgesinde; Zeytinlik-Karaman arasındaki taş zeminli toprak yolun kuzeyinde kalan bölge ile edremit sınırından başlayıp, Yeşiltepe?ye giden geniş yangın şeridinin kuzeyinde kalan bölge,

 

4.        Bafra Tatil Köyünün çevresindeki üçgen bölge (10 nolu av bölgesinin doğu sınırı ile Bafra köyünden denize kadar giden toprak yol arasında kalan üçgen bölge ava kapatılmıştır.

 

 

 

5.        10 nolu av bölgesi içinde; Petrol dolum tesisinin kuzeyindeki tepenin zirvesinden çimento fabrikasına oradan limana giden yoldan güney-batıya dönerek sahile kadar devam eden yolun güney-batısında kalan bölge,

 

6.        40 nolu av bölgesi içerisinde; Girne- Çatalköy bölgesinde bulunan ?Korineum Golf Sahası??nın 300 metre çevresi;

 

7.        Büyükkonuk köyünde bulunan ve 14 nolu av bölgesi içerisinde kalan futbol sahasının 300 metre çevresi;

 

8.        50 nolu av bölgesi içinde; Güzelyurt ? Yayla yolu üzerinde, Yayla köyüne girmeden önce sağa kilise yoluna dönerek, kilise önündeki kavşaktan kuzey-batıya dönerek stabilize çakıl yolu devam ederek, Yayla ? Akdeniz stabilize yoluna, oradan Yayla köyüne dönerek başlangıç noktası arasında kalan bölge,

 

9.        50 nolu av bölgesi içinde; Cypruvex portakal fabrikası olarak bilinen fabrikanın batıya deniz yönündeki toprak yolun başlangıç yerinden başlayarak batıya giden yolu takip eden Kandulu Çiftliği toprak yolu oradan 1 km (girintili çıkıntılı) batıya giden toprak yolu takip ederek sola dönen toprak yolun güney batısını 300m. takip ederek sağa batıya dönen stabiliza toprak yolun 1 km uzunluğu, buradan güney batıya dönen çöplük yolu, buradan sağa dönen asfalt yolu takip ederek, Kara Ramadanlar olarak bilinen mandıralar bölgesine oradan sola dönen toprak yol takip edilerek gaminiler bölgesine, gaminilerden güney-doğu yönündeki yolu takip ederek 500 metre sonra güneye dönerek, bahçelere en yakın yoldan dereye, dere yatağını geçtikten sonra, Güzelyurt-Yayla yoluna, oradan Güzelyurt?a dönerek Güzelyurt ? Kalkanlı yolu üzerindeki başlangıç noktası arasında kalan bölge,

 

10.    50 nolu av bölgesi içinde; Sahildeki kamp yolundan başlayarak Akdeniz köyü girişine, oradan güneye dönerek geniş yol kavşağına, oradan güney istikametinden denize en yakın yolu takip ederek Tülümbeli Tepenin zirvesine oradan Polis Evi gözetleme yerine, oradan Tek Hurma bölgesine, oradan dere yatağı arasında deniz tarafında kalan bölge,

 

 

 

11.    50 nolu av bölgesi içinde; Kalkanlı?da telle çevrili ?Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları??nın olduğu bölge,

 

12.    27 nolu av bölgesi içinde; Lefkoşa- Gazimağusa anayolunun üzerinde Kurudere köyü karşısında bulunan ve yol boyunca yaklaşık 1 km. sınırı devam eden yolun kuzey, doğu, güney ve batı sınırı ekili orman ile çevrili arazi, 

 

13.    20 nolu av bölgesi içerisinde; Geçitkale?den Tatlısu?ya giden eski yoldan Çınarlı?ya dönen yol kavşağından Çınarlı istikametine 1.5 km?lik yolun batı kısmı ve sınırları dere yatağı ile çevrili bölge,

 

14.    20 nolu av bölgesi içinde; Akova?dan Altınova?ya giden toprak yol üzerinde bulunan koruluk bölge, 

 

15.    36 nolu av bölgesi içerisinde; Yonca kavşağından Ercan Havaalanına giden anayolun batısında kalan bölge,

 

16.    45 nolu av bölgesi içerisinde; St. Hillarion?dan başlayarak Ağırdağ ? Kömürcü asfalt yolu oradan Keklik Adaptasyon Kafesi ve Batı kısmı dereye kadar, oradan zirvedeki Kuzey yamaçtan bayraklar ve arka asfalt yol hizasına kadar olan bölge,

 

17.    46 numaralı av bölgesi içerisinde kalan; Zeytinlik sürekli av koruma bölgesinin güneyinde kalan bölge, 

 

18.    7 ve 4 nolu av bölgeleri içerisinde kalan, deniz kenarındaki Harup Ambarlarından başlayarak güney istikametine doğru yolu takip ederek Yenierenköy?e giden yolun doğu kısmı, oradan Yenierenköy içerisinden Sipahi köyüne dönen asfalt yolu takip ederek, Sipahi köyü içerisinden geçip, Dipkarpaz yolu ile birleştiği noktanın doğu kısmında kalan Yat Marina Limanını da kapsayacak şekildeki bölge,

 

19.    51 nolu av bölgesi içerisinde; Kılıçaslan?dan Kalkanlı?ya giden asfalt yolun güneyinde kalan bölge,

 

20.    54 nolu av bölgesi içinde; Bostancı?dan Taşpınar köyüne giden yol üzerindeki dereyi takip ederek, Bostancı- Güneşköy yoluna, oradan Güneşköy?e, oradan Aydınköy?e giden yolun kuzey doğusunda kalan bölge,

 

21.    2 nolu av bölgesi içerisinde kalan Eleousa Manastırı?nın bulunduğu yerin 300 m çevresi,

 

22.    Mevcut av haritasında kırmızı renkle belirlenmiş Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile Taşkent köyü üzerinde bulunan K.K.T.C Bayrağının bulunduğu bölge ve yanındaki Meteoroloji İstasyonu, tüm göletler ile Mehmetçik köyü girişinde bulunan gölün 500 metre çevresi yerleşim yerlerinin 200 metre çevresi ve piknik alanlarının 300 metre çevresi,

 

23.    36 nolu av bölgesi içerisinde; Aslanköy- Meriç- Gaziköy-Paşaköy- Aslanköy arasında kalan bölge,

 

Avlanmaya kapatılmıştır.

 

 

B-       Sürekli Av Koruma Bölgeleri;

 

Sürekli Av Koruma Bölgelerinde aşağıda tarifi yapılan bölümler Av Mevsiminde avlanmaya açık olacaktır.

 

DİPKARPAZ BÖLGESİ

 

Dipkarpaz köyünden başlayarak, anayolu takiben kuzeydeki Ayfilos Kilisesi?ne, oradan doğu istikametinde asfalt yolu takiben Efendiler Çiftliği?ndeki eski tarihi kiliseye, oradan doğu yönünde denize en yakın paralel toprak yolu takip ederek, sıfır noktasındaki mandıraya, oradan yine doğuya doğru Kuzey sahil şeridini takip ederek Eski Tellere, oradan güney istikametine doğru eski telleri takiben Zafer Burnu?na giden asfalt yola, oradan asfalt yolu takiben Dipkarpaz köyündeki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,

 

            Avlanmaya açıktır.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esas Tüzüğe Ekli Cetvel  II?in değiştirilmesi

 

 

5.

Esas Tüzük, 8?inci maddesinin (3)?üncü fıkrasına ekli Ekli Cetvel II?in kaldırılmak ve yerine bu Tüzüğe ekli yeni Cetvel II konmak sureti ile değiştirilir.

Yürürlüğe Giriş

6.

Bu Tüzük, Resmi Gazete?de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

 

 


 
 
 
ÖNERİ VE ŞİKAYETLER
Her türlü öneri ve şikayetleriniz için bize ulaşın...
 
Eğitimler
 
Avcı Eğitimi Sınav Sonuçları
 
 Çevre Eğitimi
 
 Veterinerlik
 
 Avcılık Eğitimi
 
 Silah Eğitimi
 
 Ilkyardim
 
Ana sayfa | Hakkımızda | Yasal Tüzükler | Yıllık Av Haritası | Resim Galerisi | Görüş Girişi
Görüşler | Haberler | Bize Sorun | Anket | İletişim | Site Haritası
tüm hakları saklıdır © KKTC Avcılık Federasyonu Designed & Powered by Dotmasterz