Ana Menu
 
 
 
Avcılık Profili Araştırması
 Bilgisayarınıza  İndiriniz:
Araştırma1
Araştırma2
 
 
 
Haberler / Duyurular Detayları
 
  04.01.2017  
II. İnce Av Tüzüğü 2017
Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü

GENEL GEREKÇE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?ndeki Av Faaliyetleri 18/2009 Sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası?nın verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulu?nun onayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ?Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü? çercevesinde yürütülmektedir.  Yasa gereği  İkinci İnce Av Mevsimi 15 Ağustos ? 15 Eylül arasındaki tarihleri kapsamaktadır. Yeni sezon Av Mevsimleri ile ilgili çalışma başlatılmış ve Merkezi Av Komisyonu?nun 6 Haziran 2017  tarihindeki toplantısında, Avcılık Federasyonu?nun görüşü de dikkate alınarak,  27 Ağustos 2017 ve 1-3- 10 Eylül 2017  tarihlerindeki İkinci İnce Av Mevsimindeki av bölgeleri belirlenmiş ve sürdürülebilir avcılık anlayışıyla alınan karar doğrultusunda yürürlükte bulunan Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü?nde  değişikliğe gidilmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1: Tüzüğün kısa ismi düzenlenmiştir.

Madde 2: Esas Tüzük, 6?ncı maddesinin (1)?inci fıkrası kaldırılarak ve yerine aşağıdaki yeni (1)?inci fıkra konmak suretiyle değiştirilmiştir.

Madde 3: Esas Tüzük, 8?inci maddede yer alan İkinci İnce Av Mevsimi İle ilgili Av Bölgelerini gösteren haritaların açıklamaları düzenlenmiştir.

Madde 4: Esas Tüzüğe ekli Cetvel ? III?de yer alan ?İkinci İnce Av Haritası Kaldırılarak ve yeni Ekli Cetvel-III ?İkinci İnce Av Haritası? eklenerek yeniden düzenlenmiştir.

Madde 5: Tüzüğün yürürlüğe girişi düzenlenmiştir.

AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME YASASI

(18/2009 Sayılı Yasa)

Madde 4(1) , Madde 4(3) ve Madde 18(1) Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası?nın 4.(1)?inci Maddesi, 4.(3)?üncü Maddesi ile 18(1)?inci Maddesi tahtında Bakanlıkça Hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylamak suretiyle ilan eder. 

Kısa İsim

14.08.2009

R.G.142

EK.III

A.E. 581

25.12.2009

R.G.218

EK.III

A.E. 902

26.1.2010

R.G.14

EK IV

E-127-2010

5.4.2010

R.G.55

EK III

A.E.209

10.8.2010

R.G.137

EK III

A.E.525

19.06.2011

R.G.96

EK III

A.E.305

26.08.2011

R.G. 145

EK III

A.E.472

3.11.2011

R.G.190

EK III

A.E.587

9.3.2012

R.G.50

EK III

A.E.156

31.7.2012

R.G.140

EK III

A.E.438

20.11.2012

R.G.193

EK III

A.E.627

13.08.2013

R.G.131

EK III

A.E.432

16.8.2013

R.G.133

EK III

A.E.443

24.10.2013

R.G.168

EK III

A.E.549

10.1.2014

R.G.9

EK III

A.E.32

19.8.2014

R.G.175

EK III

A.E.522

29.8.2014

R.G.182

EK III

A.E.536

24.10.2014

R.G.214

EK III

A.E.625

19.12.2014

R.G.251

EK III

A.E.749

17.02.2015

R.G.25

EK III

A.E.137

28.08.2015

R.G.128

EK III

A.E.573

15.10.2015

R.G.150

EK III

A.E.665

1. BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Bu Tüzük, ?Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü? olarak isimlendirilir ve aşağıda ?Esas Tüzük?olarak anılan değiştirilmiş şekliyle ?Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü? ile birlikte okunur.

Esas Tüzüğün 6?ıncı  Maddesinin Değiştirilmesi        

Esas Tüzüğün  8?inci  Maddesinin Değiştirilmesi

2.      3. (1)

Esas Tüzük, 6?ıncı maddesinin (1)?inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni  (1)?inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

?(1) İkinci İnce Av Günleri;

           27 Ağustos ve 1-3-10 Eylül 2017

Günleri olmak üzere toplam 4 Av gününde avlanma yapılacaktır.?\
 Esas Tüzük, 8?inci maddesinin (6)?ncı fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (6)?ncı fıkra konmak suretiyle değiştirilir. 

?(6)

Bu Tüzüğe ekli Cetvel III?de yer alan İkinci İnce Av Mevsimi ile ilgili Av Haritasının açıklaması.


İKİNCİ İNCE AV MEVSİMİ İLE İLGİLİ AV HARİTASI?NIN AÇIKLAMASI

(A) Avlanmaya Kapalı Bölgeler;

1.        Av.Haritasının; 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 54, 55 ve 56 Numaralı Av Bölgeleri avlanmaya kapalıdır.

2.        1 nolu av bölgesi içerisinde; Ayfilodan sahile en yakın toprak yolun kuzeyinde kalan bölge,

3.        2 nolu av bölgesi içerisindeki sahil yolunun kuzeyinde kalan bölge,

4.        7 ve 4 nolu av bölgeleri içerisinde kalan deniz kenarındaki Harup Ambarlarından başlayarak güney istikametine doğru yolu takip ederek Yenierenköy?e giden yolun doğu kısmı, oradan Yenierenköy içerisinde Sipahi köyüne dönen asfalt yolu takip ederek Sipahi köyü içerisinden geçip Dipkarpaz yolu ile birleştiği noktanın doğu kısmında kalan Yat Marina Limanını da kapsayacak şekilde bölge,

 

5.        8 nolu av bölgesi içerisindeki sahil yolunun kuzeyinde kalan bölge, 

6.        10 nolu av bölgesi içerisinde ; Bafra Tatil Köyünün çevresindeki üçgen bölge doğu sınırı ile Bafra Köyünden denize kadar giden toprak yol arasında kalan üçgen bölge, 

7.        16 nolu av bölgesi içerisinde; İskele Boğaz'dan Boğaztepe'ye oradan Yarköy'e giden asfalt yolun güneyi. Yarköy'den İskele'ye giden asfalt yolun doğusunda  kalan bölge, 

8.        19 nolu av bölgesi içerisinde; Topcuköy?den Güneye doğru Çavuş'un suyu denilen yere giden toprak yolu takip edip oradan Topçuköy-Altınova stabilize yola giden toprak yolu bulup, oradan stabilize yolu takip ederek Topcuköy'e giden başlangıç noktasına giden yolun içinde kalan bölge, 

9.        18 nolu av bölgesi içerisinde; İskele?den Topçuköy?e giden ana yolun Topçuköy kavşağından sola Topçuköy?e, oradan sola güneybatıya dönen yoldan, Yılanlı Tepe diye bilinen tepenin doğusundan, güneydoğu yönünde devam ederek İskele başlangıç noktası arasında kalan bölge, 

10.    20 nolu av bölgesi içerisinde; Geçitkale?den Tatlısu?ya giden eski yoldan Çınarlı?ya dönen yol kavşağından Çınarlı istikametine 1,5 km?lik yolun batı kısmı ve sınırları dere yatağı ile çevrili bölge,

11.    20 nolu av bölgesi içerisinde; Akova?dan Altınova?ya giden toprak yol üzerinde bulunan koruluk bölge,

12.    36 nolu av bölgesi içerisinde; Balıkesir Yonca kavşağından Ercan Havalimanı çemberine giden asfalt yolun batısında kalan bölge,

13.    37 nolu av bölgesi içerisinde, Akdoğan'dan Yiğitler'e oradan Erdemli'ye giden asfalt yolun güneyinde kalan bölge,

14.    39 nolu av bölgesi içerisinde bulunan Karaağaç köyünün altında sahile inen yolun sol tarafı (batı tarafı) ana yola kadar olan bölge ve Tuncay Restoran?dan köye çıkan toprak yolun sol tarafından (doğu tarafı) köye kadar olan bölge, 

15.    39 nolu av bölgesi içerisinde bulunan Arapköy'den Alagadi kavşağına, oradan Beşparmak köyüne dönen kavşaktan, Beşparmak köyüne, oradan güney yönünde Beşparmak dağının altındaki yol kavşağından güney batı istikametine, ordan köpek barınağından geçerek anayola, oradan da başlangıç noktası arasında kalan bölge,

 16.    50 nolu av bölgesi içerisinde; 

a) 50 nolu av bölgesi içerisinde etrafı tellerle çevrili Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin olduğu bölge,

b) 50 nolu av bölgesinde; başlangıç noktası olarak ODTÜ Kampüsü girişindeki çemberden sola batı istikametine giren stabilize yolu takip ederek Güzelyurt eski çöplüğüne oradan batıya stabilize yolu devam ederek sola Güneye doğu yönüne giden toprak yolu takip ederek demirli köprüye çıkan asfalt yola oradanda Biren Tarım'a oradanda Güzelyurt anayolunu alarak başlangıç noktası arasında kalan bölge, 

17.    50 nolu av bölgesi içerisinde; Kalkanlı?da telle çevrili ?Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları??nın olduğu bölge,

18.    51 nolu av bölgesi içerisinde; Kılıçaslan'dan Kalkanlı-Tepebaşı anayoluna giden asfalt yolun

güneyinde kalan bölge,

19.    53 nolu av bölgesi içerisinde; Güzelyurt Polis karakolu önünden güneye eski Güzelyurt Lefke yolunu takip ederek Elektrik Kurumu ambarlarının önündeki kavşağa oradan doğu yönünde anayolu takip ederek Güzelyurt otobüs terminali önüne oradanda Güzelyurt çevre yolunu alarak başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,

20.    Mevcut av haritasında kırmızı renkle taralı olarak belirtilen Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile Taşkent köyü üzerinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağının bulunduğu bölge, Meteoroloji İstasyonları, tüm göletler ile yerleşim yerlerinin 200 metre çevresi ve piknik alanlarının 300 metre çevresi, Taşkent Doğa Parkı'nın 200 metre çevresi, Korineum Golf sahasının 300 metre çevresi,

Yukarıda belirtilen tüm bölgeler ava açık günlerde avlanmaya kapalıdır.

(B)                Sürekli Av Koruma Bölgeleri; 

Sürekli Av Koruma Bölgeleri Av Mevsiminde avlanmaya kapalı olacaktır. 

DİPKARPAZ BÖLGESİ

Dipkarpaz köyünden başlayarak, anayolu takiben kuzeydeki Ayfilos Kilisesi'ne, oradan doğu istikametine asfalt yolu takiben Efendiler Çitfliği'ndeki eski tarihi kiliseye, oradan doğu yönünde denize en yakın paralel toprak yolu takip ederek bariyerlere oradan güney istikametine doğru bariyerleri takiben Zafer Burnu'na giden asfalt yola, oradan asfalt yolu takiben Dipkarpaz köyündeki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,

Avlanmaya açıktır. 

Esas Tüzüğe Ekli Cetvel III?ün değiştirilmesi 

4. Esas Tüzük, Ekli Cetvel III?ün kaldırılarak yerine ekte yer alan yeni Cetvel III konmak suretiyle değiştirilir.

Yürürlüğe Giriş

5. Bu Tüzük, Resmi Gazete?de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 


 
 
 
ÖNERİ VE ŞİKAYETLER
Her türlü öneri ve şikayetleriniz için bize ulaşın...
 
Eğitimler
 
Avcı Eğitimi Sınav Sonuçları
 
 Çevre Eğitimi
 
 Veterinerlik
 
 Avcılık Eğitimi
 
 Silah Eğitimi
 
 Ilkyardim
 
Ana sayfa | Hakkımızda | Yasal Tüzükler | Yıllık Av Haritası | Resim Galerisi | Görüş Girişi
Görüşler | Haberler | Bize Sorun | Anket | İletişim | Site Haritası
tüm hakları saklıdır © KKTC Avcılık Federasyonu Designed & Powered by Dotmasterz