Ana Menu
 
 
 
Avcılık Profili Araştırması
 Bilgisayarınıza  İndiriniz:
Araştırma1
Araştırma2
 
 
 
Haberler / Duyurular Detayları
 
  26.10.2016  
BÜYÜK AV TÜZÜĞÜ 2016
BÜYÜK AV TÜZÜĞÜ 2016
AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME YASASI
(18/2009 Sayılı Yasa)

Madde 4(1) , Madde 4(3) ve Madde 18(1) Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası?nın 4.(1)?inci Maddesi, 4.(3)?üncü Maddesi ile 18(1)?inci Maddesi tahtında Bakanlıkça Hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylamak suretiyle ilan eder.

1. BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Bu Tüzük, Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda ?Esas Tüzük?olarak anılan Değiştirilmiş Şekliyle Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü ile birlikte okunur.

Esas Tüzüğün 4?üncü Maddesinin Değiştirilmesi 2. Esas Tüzük, 4?üncü maddesinin 1?inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)?inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:


?(1). Büyük Av: 
30 Ekim 2016;
6, 13, 20, 27 Kasım 2016; 
4,11,18,21, 25 ve 28 Aralık 2016; 
Günleri olmak üzere toplam 11 av gününde avlanma yapılacaktır.?

Esas Tüzüğün 8?inci Maddesinin Değiştirilmesi 3. Esas Tüzük, 8?inci maddesinin 2?nci fıkrasının (A) ve (B) bentleri kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (A) ve (B) bentleri konmak suretiyle değiştirilmiştir:

A- 15 Ekim 2016- 5 Ocak 2017 Büyük Av Mevsiminde avlanmaya kapatılan bölgeler:

1. 1 nolu av bölgesinin kuzey kısmında kalan deniz sahil yolu,

2. 2 nolu av bölgesinin kuzey kısmında kalan deniz sahil yolu,

3. 2 nolu av bölgesi içerisinde kalan Eleousa Manastırı?nın bulunduğu yerin 300 m çevresi,

4. 2 nolu av bölgesi içerisinde Büyük Taş ocaklarından başlayıp yanan zirveye, oradan doğu istikametini takiben okaliptüs ağaçlığına (pınarsuyu), oradan güney uçurum yolunu takipben Kuzeybatı istikametine dönüp Büyük Taş Ocaklarına bağlanan yol arasında kalan bölge,

5. 3 nolu av bölgesi içerisinde; Kaleburnu köyünden limana giden yol ile Kaleburnu köyünden Boylu Restoran?a giden yol kavşağı arasında kalan bölge,

6. 4 nolu av bölgeleri içerisinde kalan, Yeşilköy- Adaçayı ve Yenierenköy arasında kalan üçgen bölge,

7. 5 nolu av bölgesi içerisinde; Taşlıca mezarlığından doğu istikametinde çatallanan yolun solundan devam ederek ?T? şeklindeki yol kavşağından güney istikametine stabilize geniş yola, oradan da başlangıç noktası arasında kalan bölge,

8. 7 ve 4 nolu av bölgeleri içerisinde; deniz kenarındaki harup ambarlarından başlayarak güney istikametine doğru yolu takip ederek Yenierenköy?e giden yolun doğu kısmı, oradan Yenierenköy içerisinden Sipahi köyüne dönen asfalt yolu takip ederek, Sipahi köyü içerisinden geçip; Dipkarpaz yolu ile birleştiği noktanın noktanın doğu kısmında kalan Yat Marina Limanını kapsayacak şekilde bölge,

9. 8 nolu av bölgesi içinde; Balalan Yedikonuk sahil yolunun kuzeyinde kalan deniz kenarındaki bölge,

10. 9 nolu av bölgesi içerisinde; Mehmetçik Yedikonuk ve Balalan arasında kalan bölge,

11. Bafra Tatil Köyünün çevresindeki üçgen bölge (10 no?lu av bölgesinin doğu sınırı ile Bafra Köyünden denize kadar giden toprak yol arasında kalan üçgen bölge),

12. 11 nolu av bölgesi içerisinde; Çayırova- Sazlıköy- Mehmetçik ve Pamuklu arasında kalan bölge,

13. 14 nolu av bölgesi içerisinde; Turnala Köyü mezarlığını geçtikten sonra sağa kuzeye Arno Tepe diye bilinen tepenin kuzeyinden, kuzey doğuya dönerek yaklaşık 1 kilometre sonra doğuya dönerek Ergazi köyüne giden stabilize yoldan Ergazi?ye, oradan Turnala oradan başlangıç noktası olan mezarlık arasında kalan bölge,

14. 15 nolu av bölgesi içerisinde; Kantara?dan Kaplıcaya oradan Büyükkonuğa giden asfalt yoldan Büyükkonuk Taş ocaklarından başlangıç noktası olan Kantara?ya giden zirve yolu arasında kalan bölge,

15. 16 nolu av bölgesi içerisinde; İskele?den Yarköy?e giden toprak yolun deniz tarafında kalan bölge,

16. 17 nolu av bölgesi içerisinde; Zambak Tatil Köyü?nün karşısından güney istikametine giden toprak yolu yaklaşık 4km takip ettikten sonra Mersinlik köyüne (doğuya) takip edip, Mersinlik su deposuna çıkan yol arasından başlangıç noktası arasında kalan bölge,

17. 18 nolu av bölgesi içerisinde; Topçuköy?den Kuzeye ağıllar bölgesine giden yolu takip ederek yol üzerindeki son ağılı yaklaşık 400 m geçtikten sonra batıya dönerek yaklaşık 450 m toprak yolu takip ederek, dere yatağı içerisindeki kuyudan güney istikametine, güneye doğru uzanan tepelerin üzerindeki sırt boyunca toprak yoldan güneye Altınova- Topçuköy toprak yoluna, oradan doğu istikametine Topçuköy?e başlangıç noktasına kadar olan bölge,

18. 19 nolu av bölgesi içerisinde; Topçuköy- Altınoava stabilize yolunu Altınova yönünde yaklaşık 3 km gittikten sonra, güneye dönerek yaklaşık 1.5 km devam ettikten sonra, kuzeye dönerek Topçuköy başlangıç noktası arasında kalan bölge,

19. 19 nolu av bölgesi içerisinde; İskele?den Topçuköy?e giden ana yolun Topçuköy kavşağından sola Topçuköy?e, oradan sola güneybatıya dönen yoldan, Yılanlı Tepe diye bilinen tepenin doğusundan, güneydoğu yönünde devam ederek İskele başlangıç noktası arasında kalan bölge,

20. 20 nolu av bölgesi içerisinde; Akova?dan Altınova?ya giden toprak yol üzerinde bulunan koruluk bölge,

21. 20 nolu av bölgesi içerisinde kalan Geçitkale kavşağındaki ormanlık bölge,

22. 21 nolu av bölgesi içerisinde; Yıldırım- Kuzucuk- Atlılar ve Yeniboğaziçi yol kavşağı arasında kalan bölge,

23. 22 nolu av bölgesi içerisinde; Yeniboğaziçi- Kuzucuk- Aygün- İskele- Bahçeler yolunun doğusunda kalan bölge,

24. 23 nolu av bölgesi içerisinde; Snt. Barnabas çemberinden Tuzla- Mutluyaka kavşağına oradan yeni Mağusa- Lefkoşa ana yolundaki kavşağın güney doğusunda kalan bölge,

25. 25 ve 26 nolu av bölgesi içerisinde; Türkmenköy- Köprülü- Çayönü- İncirli arasında kalan bölge,

26. 27 nolu av bölgesi içerisinde; Pirhan- İnönü- Vadili- Turunçlu- Kurudere arasında kalan bölge,

27. 28 nolu av bölgesi içerisinde; Nergisli- Pirhan- Dörtyol- Alaniçi- başlangıç noktası olan Nergisli arasında kalan bölge,

28. 29 nolu av bölgesi içerisinde; Geçitkale- Çamlıca- Arıdamı arasında kalan bölge,

29. 32 nolu bölgede kalan Esentepe?den Antifonidis Kilisesi kavşağına kadar olan yolun güneyi ile batı istikametine giden ve Alevkaya yoluna bağlanan yolun Esentepe arasında kalan bölge,

30. 33 nolu av bölgesi içerisinde; Ergenekon- Serdarlı ? Gönendere- Tirmen arasında kalan bölge,

31. 34 nolu av bölgesi içerisinde; Serdarlı?dan Ulukışla?ya, oradan Aslanköy- Çukurova- Yeniceköy?e ve oradan başlangıç noktası olan Serdarlı arasında kalan bölge,

32. 35 nolu av bölgesi içerisinde; Lefkoşa ?Mağusa anayolundaki Ulukışla kavşağını Lefkoşa yönünde yaklaşık 350m geçtikten sonra orman ekili Kıraç Tepe?nin olduğu bölge,

33. 35 nolu av bölgesi içerisinde; Mağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde Kurudere kavşağının sağında ve solunda bulunan ormanlık alan olan bölge,

34. 36 nolu av bölgesi içerisinde; Aslanköy- Meriç- Gaziköy- Paşaköy- Aslanköy arasında kalan bölge,

35. 36 nolu av bölgesi içerisinde; eski- yeni Ercan Havaalanı yolları arasında kalan bölge,

36. 36 nolu bölge içerisinde; arıtma tesisinden Ercan yoluna gelen Balıkesir köyüne en yakın derenin kuzeyinde kalan bölge,

37. 38 nolu av bölgesi içerisinde; Dilekkaya köyünün güney batısında mandıralar bölgesine giden toprak yola, oradan tepelerin güney yamaçlarından geçen toprak yoldan Dörtyol kavşağına kadar olan bölge,

38. 39 nolu av bölgesi içerisinde; Karaağaç köyünün altında sahile inen yolun sol tarafı (batı tarafı) ana yola kadar olan bölge ve Tuncay Restoran?dan köye çıkan toprak yolun sol tarafından (doğu tarafı) köye kadar olan bölge,

39. 40 nolu av bölgesi içerisinde; Taşkent köyü içerisinden Piknik alanına çıkan yolun başlangıcından itibaren, yolu takiben Piknik alanına oradan bufavento kalesine giden yoldan Piknik alanına oradan batı istikametinde bulunan toprak yoldan güney istikametine giden toprak yolun yukarı Taşkent?teki eski taş ocağından Yukarı Taşkent?e bağlanan yoldan Taşkent köyünün içerisindeki yola, oradan başlangıç noktası arasında kalan bölge,

40. 40 nolu av bölgesi içerisinde; Balabayıs asfalt yolundan muhabere birliğinin doğusundan Çatalköye doğru uzanan toprak yoldan Elçiliğin su deposuna, oradan Savyon Villaların üzerinden geçen doğudaki Koçarslan Villalarına, oradan güneyinden geçen toprak yolun kuzey tarafı, orman evinin altından su deposuna uzanan yoldan yeni yapılan su deposuna, oradan Kıbrıs evlerinin üzerinden geçen asfalt yolu takiben doğuya dönen ilk toprak yolu izleyerek yangın şeridinden geçerek kuzeye dönüp, çatalköy poligonunun yanından geçen ilk toprak yoldan doğuya dönerek acapulco kavşağının hemen güneyindeki asfalt yola kadar olan kısmın kuzey sahil şeridi tarafı olan bölge,

41. 42 nolu av bölgesi içerisinde; Boğaz piknik alanındaki su depolarına çıkan toprak yolu takiben dağın zirvesindeki kuzey yamacına oradan güney yamacda bulunan federasyonun yukarı dikmendeki üretim çiftliğine giden toprak yolu ile dikmen ve Boğazköy asfalt yolun kuzeyinde kalan taş ocakları ve batıdaki askeri bilriliğin olduğu bölge,

42. 43 nolu av bölgesinde; Dağyolu- Pınarbaşı arasında kalan üçgen bölge,

43. 43 nolu av bölgesi içerisinde; Gönyeli- Alayköy- Türkeli- Gönyeli arasında kalan bölge (sanayi bölgesi)

44. 43 nolu av bölgesi içerisinde; Gönyeli Avcılar Ormanı ve Sultan Çukuru Ormanı olarak bilinen tellerle çevrilmiş bölge,

45. 45 nolu av bölgesi içerisinde; Ağırdağ?dan Kömürcü?ye, oradan Pınarbaşı?na, oradan doğu istikametinde devam ederek eski Lefkoşa- Girne yol kavşağına oradan başlangıç noktası arasında kalan bölge,

46. 50 nolu av bölgesi içerisinde; ODTÜ çemberinden batıya giden 1. Toprak yoldan, yaklaşık 500m. İlerideki seralara, oradan batı yönünü takip ederek Güzelyurt Atış Poligonuna, oradan batı istikametini takip ederek Akmandorlar mandırasına, oradan batı istikametini takip ederek Gülbeşlerin mandırasına oradan 500m. Sonra sağa dönen batı yönündeki yolu takip ederek Yayla arıtma efkalipto bölgesindeki stabilize yoluna, oradan da Yayla-Akdeniz stabilize yolundan Güney yönüne dönerek Yayla köyünün güneyinde kalan bölge,

47. 51 nolu av bölgesi içerisinde; Çamlıbel?den Karpaşa?ya oradan Tepebaşı?na, oradan başlangıç noktası olan Çemlıbel arasında kalan bölge,

48. 51 nolu av bölgesi içerisinde; Yılmazköy içerisinden batıya İkidere?ye doğru giden yoldan başlayarak daha sonra çatallanan yolun sağından (Kuzeydeki) devam ederek kuzeybatıya kavislenerek dönen ve Labatsa diye bilinen tepenin batısından kuzey yönüne devam ederek, Labatsa tepesinin kuzey ucundan, kuzeydoğu yönüne dönerek Kılıçarslan?a, oradan Çamlıbel- Yılmazköy anayolundan Yılmazköy?deki başlangıç noktası arasında kalan bölge,

49. 51 nolu av bölgesinden başlangıç noktası Serhatköy alt geçidi çift şerit batı istikametine doğru takip ederek Mevlevi çemberine, oradan sola güney istikametine dönerek Şahinler köyüne oradan da Serhatköy anayoluna oradan da güneydoğu istikametini takip ederek başlangıç noktası olan Serhatköy alt geçidi arasında kalan bölge,

50. 52 nolu av bölgesi içerisinde; Şahinler köyünden başlayarak yeni Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerindeki Şahinler- Mevlevi çemberine, oradan Güzelyurt yönüne dönerek Güzelyurt ? Mevlevi çemberine, oradan kuzeybatı yönüne devam eden stabilize yoldan devam ederek gözetleme kulesine, oradan baraj bendinin ön kısmından geçerek, kuzey istikametinde yaklaşık 800m giderek kuzeybatıya dönerek Lara Restoran?ın yanından Güzelyurt- Kalkanlı ana yoluna bağlandığı yerin batısında kalan bölge,

51. 53 nolu av bölgesi içerisinde; Yayla köyü içindeki cami yolundan başlayarak güney istikametine yaklaşık 1,5 km sonra çatallanan yoldan, soldan devam ederek, su tesislerine oradan güney istikametine devam ederek Gaziveren?e oradan Gaziveren- Yeşilyurt deresinin doğusunda kalan bölge,

52. 54 nolu av bölgesi içerisinde; Bostancı?dan Taşpınar köyüne giden yol üzerindeki dereyi takip ederek, Bostancı- Güneşköy yoluna, oradan Güneşköy?e, oradan Aydınköy?e giden yolun doğusunda kalan bölge,

53. 54 nolu av bölgesi içerisinde Taşpınar?dan Bostancı?ya giden yolun güney kısmı,

54. 56 nolu av bölgesi içerisinde; Gemikonağı- Lefke anayolundan güneye Gemikonağı göletini takiben Lefke mezarlığından karşıyaka mahallesine ve yine anayolu takiben spor kulübü kavşağından başlangıç noktası arasında kalan bölge

55. 40 ve 46 nolu bölgeler içerisinde kalan; Alsancak- Yeşiltepe- Erdemit- Karaoğlanoğlu ? Zeytinlik çevre yolu - Doğanköy- Ozanköy- Çatalköy çevre yolunun kuzey kısmında kalan bölge ve 40 nolu av bölgesi içerisinde Acapulco kavşağından Arapköye kadar olan yolu takiben 2. Yoldan sağa dönerek Bademlik bölgesine kadar olan yolun batısı ile Bademlikten Çatalköye inen yolun doğusu arasında kalan bölge (sürekli av koruma bölgesi)

56. Mevcut av haritasında kırmızı renkle belirlenmiş Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile Taşkent köyü üzerinde bulunan K.K.T.C Bayrağının bulunduğu bölge ve yanındaki Meteoroloji İstasyonu, Merkezi Cezaevi binalarının 1000 metre çevresi, tüm göletler ile Mehmetçik köyü girişinde bulunan gölün 500 metre çevresi yerleşim yerlerinin 200 metre çevresi ve piknik alanlarının 300 metre çevresi,

ava kapatılmıştır.

B- Sürekli Av Koruma Bölgeleri;

Sürekli Av Koruma Bölgelerinde aşağıda tarifi yapılan bölümler Av Mevsiminde avlanmaya açık olacaktır.

DİPKARPAZ BÖLGESİ

Dipkarpaz köyünden başlayarak, anayolu takiben kuzeydeki Ayfilos Kilisesi?ne, oradan doğu istikametinde asfalt yolu takiben Efendiler Çiftliği?ndeki eski tarihi kiliseye, oradan doğu yönünde denize en yakın paralel toprak yolu takip ederek, sıfır noktasındaki mandıraya, oradan yine doğuya doğru Kuzey sahil şeridini takip ederek Eski Tellere, oradan güney istikametine doğru eski telleri takiben Zafer Burnu?na giden asfalt yola, oradan asfalt yolu takiben Dipkarpaz köyündeki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge, 
Avlanmaya açıktır.

Esas Tüzüğe Ekli Cetvelin Değiştirilmesi
Cetvel I

4. Esas Tüzük, 8?inci maddesinin (1)?inci fıkrasına ekli Cetvel I kaldırılmak ve yerine bu Tüzüğe ekli ekte yeralan yeni Cetvel I konmak sureti ile değiştirilir.

Yürürlüğe Giriş 5. Bu Tüzük, Resmi Gazete?de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 


 
 
 
ÖNERİ VE ŞİKAYETLER
Her türlü öneri ve şikayetleriniz için bize ulaşın...
 
Eğitimler
 
Avcı Eğitimi Sınav Sonuçları
 
 Çevre Eğitimi
 
 Veterinerlik
 
 Avcılık Eğitimi
 
 Silah Eğitimi
 
 Ilkyardim
 
Ana sayfa | Hakkımızda | Yasal Tüzükler | Yıllık Av Haritası | Resim Galerisi | Görüş Girişi
Görüşler | Haberler | Bize Sorun | Anket | İletişim | Site Haritası
tüm hakları saklıdır © KKTC Avcılık Federasyonu Designed & Powered by Dotmasterz