KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

II. İNCE AV TÜZÜĞÜ

Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?ndeki Av Faaliyetleri 18/2009 Sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası?nın verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulu?nun onayı ile Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren ?Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü? çercevesinde yürütülmektedir.  Yasa gereği Ikinci İnce Av Mevsimi 15 Ağustos ? 15 Eylül arasındaki tarihleri kapsamaktadır. Yeni sezon Av Mevsimleri ile ilgili çalışma başlatılmış ve Merkezi Av Komisyonu?nun 25 Haziran 2015 tarihindeki toplantısında, Avcılık Federasyonu?nun görüşü de dikkate alınarak, 6- 13 Eylül 2015 tarihlerindeki İkinci İnce Av Mevsimindeki av bölgeleri  belirlenmiş ve  sürdürülebilir avcılık anlayışıyla alınan karar doğrultusunda yürürlükte bulunan Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü?nde  değişikliğe gidilmiştir.

 

 

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

 

Madde 1: Tüzüğün kısa ismi düzenlenmiştir.

Madde 2: Esas Tüzük, 6?ncı maddesinin (1)?inci fıkrası kaldırılarak ve yerine aşağıdaki yeni (1)?inci fıkra konmak suretiyle değiştirmiştir.

Madde 3: Esas Tüzük, 8?inci maddede yer alan İkinci İnce Av Mevsimi ile ilgili Av Bölgelerini gösteren haritaların açıklamaları düzenlenmiştir.    

Madde 4: Esas Tüzük, 9?uncu maddenin kaldırılarak ve yerine aşağıdaki yeni madde konmak suretiyle değiştirilmiştir. 

Madde 5: ğe ekli  Cetvel ? III?de yeralan İkinci İnce Av Haritası kaldırılarak ve  yeni Ekli Cetvel-III  ?İkinci İnce Av Haritası?  eklenerek yeniden düzenlenmiştir.

Madde 5: Tüzüğün yürürlüğe girişi düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME YASASI

(18/2009 Sayılı Yasa)

Madde 4(1) , Madde 4(3) ve Madde 18(1) Altında Yapılan Tüzük

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası?nın 4.(1)?inci Maddesi, 4.(3)?üncü Maddesi ile 18(1)?inci Maddesi tahtında Bakanlıkça Hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylamak suretiyle ilan eder.

 

 

 

 

 

Kısa İsim

14.08.2009

R.G.142

EK.III

A.E. 581

25.12.2009

R.G.215

EK.III

A.E. 902

26.1.2010

R.G.14

EK IV

E-127-2010

5.4.2010

R.G.55

EK III

A.E.509

10.8.2010

R.G.137

EK III

A.E.525

19.06.2011

R.G.96

EK III

A.E.305

26.08.2011

R.G. 145

EK III

A.E.472

3.11.2011

R.G.190

EK III

A.E.587

9.3.2011

R.G.50

EK III

A.E.156

31.7.2012

R.G.140

EK III

A.E.438

20.11.2012

R.G.193

EK III

A.E.627

13.08.2013

R.G.131

EK III

A.E.432

16.8.2013

R.G.133

EK III

A.E.443

24.10.2013

R.G.168

EK III

A.E.549

19.12.2014

R.G.251

EK III

A.E.749

17.02.2015

R.G.25

EK III

A.E.137

 

 

 

 

 

1.

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

 

Bu Tüzük, ?Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü? olarak isimlendirilir ve aşağıda ?Esas Tüzük?olarak anılan Değiştirilmiş Şekliyle ?Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü? ile birlikte okunur.

 

Esas Tüzüğün 6?ıncı  maddesinin değiştirilmesi       

 

 

 

 

 

 

Esas Tüzüğün  8?inci  maddesinin değiştirilmesi

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

Esas Tüzük, 6?ıncı maddesinin (1)?inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni  (1)?inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

 

?1) İkinci İnce Av Günleri

 

           6- 13 Eylül 2015

 

Günleri olmak üzere toplam 2 Av gününde avlanma yapılacaktır.

 

 

  Esas Tüzük, 8?inci maddesinin 6?ıncı fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 6?ıncı fıkra konmak suretiyle değiştirilmiştir.

 

 

 

 

 

Av   Bölgeleri

 

 

?(6).

Bu Tüzüğe ekli Cetvel III?de yer alan İkinci İnce Av Mevsimi ile ilgili Av Haritasının açıklaması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?İKİNCİ İNCE AV MEVSİMİ İLE İLGİLİ AV HARİTASI?NIN AÇIKLAMASI

A- Avlanmaya Kapalı Bölgeler;

 

1.        Av.Haritasının; 1, 2, 3, 5, 10, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38,41,42,43,44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56 Numaralı Av Bölgeleri avlanmaya kapalıdır.

 

2.        4 nolu av bölgesi içerisinde; Yeşilköy- Adaçay- Yenierenköy üçgeni arasında kalan bölge,

 

3.        7 ve 4 nolu av bölgeleri içerisinde kalan deniz kenarındaki Harup Ambarlarından başlayarak güney istikametine doğru yolu takip ederek Yenierenköy?e giden yolun doğu kısmı, oradan Yenierenköy içerisinde Sipahi köyüne dönen asfalt yolu takip ederek Sipahi köyü içerisinden geçip Dipkarpaz yolu ile birleştiği noktanın doğu kısmında kalan Yat Marina Limanını da kapsayacak şekilde bölge,

4.        8 nolu av bölgesi içerisindeki sahil yolunun kuzeyinde kalan bölge,

 

5.        9 nolu av bölgesi içerisinde; Mehmetçik?ten Balalan?a giden yolun kuzeyinden kalan bölge,

 

6.        11 nolu av bölgesi içerisinde; Zeybekköy?den Mehmetçik?e giden asfalt yolun güneyinde kalan bölge, 

 

7.        16 nolu av bölgesi içerisinde; İskele?de ağıllar bölgesine giden, oradan doğuya havara çukuruna, oradan İskele- Karpaz anayolunun birleştiği yerden güneye Bahçeler kavşağına, oradan batıya İskele başlangıç noktası arasında kadar olan bölge,

 

8.        16 nolu av bölgesi içerisinde; Yarköy- Turnalar- Ardahan arasında kalan üçgen bölge,

 

9.        16 nolu av bölgesi içerisinde İskele- Topçuköy- Ardahan- İskele arasında kalan bölge,

 

10.    17 nolu av bölgesi içerisinde; Yeni Kuzey Sahil yolu üzerinde Tatlısu köyüne dönen kavşaktan başlayarak Tatlısu Köyüne, oradan köy içinden geçerek zirvedeki yola, oradan doğuya Mersinlik köyüne inen yolu takip ederek Mersinlik Köyüne, oradan Kuzey sahil yolu Mersinlik kavşağına, oradan batıya başlangıç noktasına dönerek Tatlısu yol kavşağı içnde kalan bölge,

 

11.    18 nolu av bölgesi içerisinde; Topcuköy?den Kuzeye ağıllar bölgesine giden yolu takip ederek yol üzerindeki son ağılı 400 m geçtikten sonra batıya dönerek yaklaşık 450 m toprak yolu takip ederek, dere yatağı içerisindeki kuyudan güney istikametine, güneye doğru uzanan tepelerin üzerindeki sırt boyunca toprak yoldan güneye Altınova Topcuköy toprak yoluna, oradan doğu istikametine Topcuköy?e başlangıç noktasına kadar olan bölge,

 

12.    19 nolu av bölgesi içerisinde; İskele?den Topçuköy?e giden ana yolun Topçuköy kavşağından sola Topçuköy?e, oradan sola güneybatıya dönen yoldan, Yılanlı Tepe diye bilinen t epenin doğusundan, güneydoğu yönünde devam ederek İskele başlangıç noktası arasında kalan bölge,

 

13.    20 nolu av bölgesi içerisinde; Geçitkale?den Tatlısu?ya giden eski yoldan Çınarlı?ya dönen yol kavşağından Çınarlı istikametine 1,5 km?lik yolun batı kısmı ve sınırları dere yatağı ile çevrili bölge,

 

14.    20 nolu av bölgesi içerisinde; Akova?dan Altınova?ya giden toprak yol üzerinde bulunan koruluk bölge,

 

15.    25 nolu av bölgesi içerisinde; Çayönü Güvercinlik ana yolunun güneyinde kalan bölge

 

 

16.    27 nolu av bölgesi içerisinde; Kurudere?den doğu yönünde ana yol boyunca İnönü yol kavşağına, oradan İnönü?ye, oradan Vadili?ye, oradan Turunçlu?ya, Turunçlu?dan başlangıç noktası olan Kurudere arasında kalan bölge,

 

17.    27 nolu av bölgesi içerisinde kalan Akdoğan- Türkmenköy ana yolunun güneyi,

 

18.    32 nolu av bölgesi içerisinde bulunan Bahçeli?den anayola oradan Esentepe kavşağına, oradan Kuzey istikametinde devam eden yol kavşağından Bahçeli Tirmen yol ayrımından başlangıç noktası arasında kalan bölge,

 

19.    39 nolu av bölgesi içerisinde bulunan Karaağaç köyünün altında sahile inen yolun sol tarafı (batı tarafı) ana yola kadar olan bölge ve Tuncay Restoran?dan köye çıkan toprak yolun sol tarafından (doğu tarafı) köye kadar olan bölge,

 

20.    39 nolu av bölgesi içerisinde bulunan Arapköy?den Alagadi kavşağına, oradan Beşparmak köyüne dönen kavşaktan,  Beşparmak köyüne, oradan güney yönünde Beşparmak dağının altındaki yol kavşağından güney batı istikametine, ordan köpek barınağından geçerek anayola, oradan da başlangıç noktası arasında kalan bölge,

 

21.    47 nolu av bölgesi içerisinde; Özhan?dan Kozanköy?e oradan Karşıyaka yolunda soldaki 2. toprak yoldan aşağıya dere yatağına, oradan Kuzeybatı istikametinde stabilize taş ocağı yolundan kuzeye, oradan ilk yoldan sola, oradan da barajın kuzey kısmından Çamlıbel- Geçitköy asfaltına, asfalt yol boyunca Çamlıbel?e, Çamlıbel?den başlangıç noktası olan Özhan?a kadar olan bölge,

 

22.    50 nolu av bölgesi içerisinde;

 

a) Tepebaşı- Güzelyurt anayolu üzerindeki Akdeniz köyüne dönen kavşaktan başlayarak Akdeniz?e, oradan köy içinden geçerek güneye dönen yolu takip ederek, birinci ve ikinci çatallanan kavşağın sağından devam ederek, stabilize geniş yola, sola (doğuya) dönerek, Güzelyurt ana yoluna, oradan da kuzeye dönerek başlangıç noktası arasında kalan bölge,

 

b) Cypruvex portokal fabrikası olarak bilinen fabrikanın batıya deniz yönündeki toprak yolun başlangıç yerinden başlayarak batıya giden yolu takip eden Kandulu Çiftliği toprak yolu, oradan 1 km (girintili çıkıntılı) batıya giden toprak yolu takip ederek sola dönen toprak yolun güney batısını 300 m. takip ederek sağa batıya dönen stabilize toprak yolun 1 km uzunluğu, buradan güney batıya dönen çöplük yolu, buradan sağa dönen asfalt yolu takip ederek Kara Ramadanlar olarak bilinen mandıralar bölgesine, oradan sola dönen toprak yol takip edilerek gaminiler bölgesinde, sağa batıya dönen toprak yolu, oradan da güneye giden asfalt yolu takip ederek yaklaşık 300 m. sağa batıya dönen stabilize toprak yolu alarak yaklaşık 1 km giderek, Yayla arıtma tesisinin kuzeyinde üst tarafında kalan okaliptusluk alanı takip ederek, oradan güneye dönen stabilize yolu takip ederek Yayla köyüne çıkan yolun güneyinde kalan bölge,

 

23.    50 nolu av bölgesi içerisinde; Kalkanlı?da telle çevrili ?Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları??nın olduğu bölge,

 

24.    40 nolu av bölgesinde; Girne- Değirmenlik yolunun Ozanköy?e ayrılan yerden Ozanköy?e, oradan köyün doğusundan toprak yol boyunca Çatalköy?e, oradan Çatalköy içerisinden geçip doğu istikametinden Girne- Değirmenlik yoluna, oradan başlangıç noktasına kadar olan b ölge,

 

25.    40 nolu av bölgesi içerisinde; Girne- Çatalköy bölgesinde bulunan ? Korineum Golf Sahası??nın 300 metre çevresi,

 

26.    Mevcut av haritasında kırmızı renkle belirlenmiş Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile Taşkent köyü üzerinde bulunan K.K.T.C Bayrağının bulunduğu bölge, Meteoroloji İstasyonları, tüm göletler ile yerleşim yerlerinin 200 metre çevresi ve piknik alanlarının 300 metre çevresi,

      

Yukarıda belirtilen tüm bölgeler ava açık günlerde avlanmaya kapalıdır.

 

B-       Sürekli Av Koruma Bölgeleri;

 

Sürekli Av Koruma Bölgeleri Av Mevsiminde avlanmaya kapalı olacaktır.

 

Esas Tüzüğün 9?uncu maddesinin değiştirilmesi

 

 

4. Esas Tüzük, 9?uncu maddesinin kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni kurallar konmak suretiyle değiştirilmiştir.    

 

 

                        ?(9).   Av faaliyeti esnasında uyulması gereken kurallar                                     

 

1)      Güneşin doğuşu ve batışı arasında av faaliyeti yapabilirler.

 

2)      Baraj ve göletlerden en az 500 (beşyüz) metre uzakta av faaliyeti yapılabilir.

 

3)      Meskun mahalden en az 200 (ikiyüz) metre uzakta av faaliyeti yapılabilir.

 

4)      Sürek avı yöntemi veya sonucu sürek avına benzer başka bir yöntem uygulamak veya uygulattırmak veya böyle bir yönteme başvurmak veya katılmak suretiyle av faaliyeti yapılamaz.

 

5)      Bir avcı, her av gününde 8 adeti fassa olmak üzere; üveyik, yaban güvercini, karga ve saksagan, toplam 40 (kırk) adet av kuşu avlayabilir. 

 

6)      Avcı II. İnce avda beraberinde köpek ile av faaliyetinde bulunamaz.

 

7)      Av bölgelerine araçla gidecek avcılar, Tüfeklerini araçlarının bagajlarında ve kırık olarak bulunduracaklardır.

 

8)      Av faaliyetinde tel, tuzak, kapan, file, ökse ve ses bandı veya sesi çıkaran bir alet veya cep telefonu kullanılmaz.

 

9)      Avcıların ava kapalı bölgelere girip avlanmamaları ve Yasada yer alan kuralların dışına çıkmamaları gerekmektedir.   

 

10)  Avcılar; Av Koruma Görevlileri?nin uyarılarına uymak zorundadırlar.

 

11)  Yasa veya bu tüzük kuralları dışına çıkan avcılar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.?

 

 

 

 

Esas Tüzüğe Ekli Cetvel  III?ün değiştirilmesi

 

5.

Esas Tüzük, Ekli Cetvel III?ün kaldırılarak yerine ekte yeralan yeni Cetvel III konmak suretiyle değiştirilir.

Yürürlüğe Giriş

6.

Bu Tüzük, Resmi Gazete?de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...