KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

ÜVEYİK KUŞU İŞLE İLGİLİ GERÇEKLER

(Streptopelia Turtur (European Turtle Dove) -- Wood Pigeon)

Üveyik avı öncesinde bazı kesimlerce taraflı ve yanlış bilgiler bilinçli olarak gündeme getirilmektedir.

KKTC Avcılık Federasyonu tarafından yapılan araştırmalar ışığında Üveyik ve Fassa avı ile ilgili elde edilen bilgileri başta siz avcı kardeşlerimiz olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Uzunca bir aradan sonra avlamaya başladığımız Üveyik kuşu ile ilgili dünyanın en önde gelen bilimsel araştırma kurumlarından birkaçının Üveyik ve Fassa'nın popülasyonu ve avlanması ile ilgili yaptıkları araştırma ve raporlardan derlediğimiz bilgiler ışığında, Biyologlar Derneği tarafından açıklananın tam aksine bu av kuşlarının nesillerinin tükenme aşamasında olmadığı ve avlarının yasaklanmadığı tespit edilmiştir.

Aşağıdaki tabloda kuşlar konusunda yaptığı araştırmaları ile dünyanın en önde gelen araştırma merkezlerinden biri olan ve Avrupa Komisyonu Yabani Kuşları Koruma Direktifi hazırlanırken yararlandığı International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) in konu ile ilgili değerlendirmesi görülmektedir. Değerlendirmede Üveyik ve Fassa aynı familyadadır ve Least Concern (şu an için asgari kaygı gerekmektedir) yazmaktadır. Bu da bizlere bu av kuşunun neslinin tükenmesinin söz konusu olmadığını ve herhangi bir av yasağı olmadığını göstermektedir.

Key facts
2010 IUCN Red List status Least Concern
Family Columbidae (Doves and pigeons)
Species name author (Linnaeus, 1758)
Population estimate 20,000,000 - 100,000,000 Mature individuals
Population trend unset
Range estimate (breeding/resident) 17,600,000 km2
Country endemic? No

Kay: http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/143492/0 (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN))

Bir diğer kaynak Avibirds European Bird Guide tarafından Üveyik ve Fassa ile ilgili yapılan koruma statüsü değerlendirmesinde de aynı verileri görmek mümkündür. Threatened (Tehlike) yazan bölüm tehlike sınırını göstermektedir ve burada da yine aynı şekilde Least Concern (şu an için asgari kaygı gerekmektedir) yazmaktadır.

Conservation status 
 

Kay: http://www.avibirds.com/euhtml/Turtle-Dove.html (Europe Bird Guide)


Avrupa'da Yabani ve Göçmen Kuş Avcılığı ile ilgili Kurallar

Kıbrıs adası kuşların göç yoludur. Bu nedenle birçok göçmen kuş adamızı ziyaret etmektedir. Avrupa Komisyonu'nun yabani kuşlarla ilgili çıkardığı direktifle (Directive 2009/147/EC Of The European Parliament And The Council of 30 November 2009 on The onservation of wild birds) yabani kuşların avlanmasına belli koşullarda izin vermektedir. Koşulda ise, yabani kuşların üreme dönemlerinin hemen öncesi ve üreme dönemleri hariç ve Ağustos ayının 15'in itibarı ile bahse konu av başlar ve Ekim ayı sonuna kadar yabani kuşların avcılığı yapılabilir denmektedir. Yine aynı kaynakta, Ülkelerin Avcılık birimlerinin kararları doğrultusunda av tarihleri ve günler belirlenir denmektedir.

Ab Dönem Başkanı Ülkede Şu Anda Üveyik Avı Yapılıyor
Yukarıda bahsettiğimiz kural çerçevesinde, Birçok ülke Avrupa Komisyonu tarafından izinli olarak üveyik avı yapmaktadır. Geçtiğimiz Temmuz ayı itibarı ile Avrupa Birliği dönem başkanlığını görevini üstlenen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde olduğu gibi. Biyologlar Derneği'nin iddia ettiği gibi Üveyik kuşu eğer tükenme aşamasında olsaydı veya avlanması yasaklanmış olsaydı Ab dönem başkanı olan bir ülke nasıl olur da bu avı geçen hafta yapmaya başlardı.

Ağustos ayının ortalarından itibaren Üveyik ve Fassa avını yapan Güney Kıbrıs, bu avı Avrupa Komisyonu'nun kural, yaptırım ve tüm direktifleri doğrultusunda yapmaktadır. Güney'de bu av yapılabiliyorsa bizde neden yapılmasın diye düşünmek gerekir.

Kurallara Uyuyoruz
Avrupa Birliğine üye olmamamıza rağmen tüm kural ve yaptırımlara AB'ye üye ülkelerden daha fazla uymaktayız. Dünya'da üveyik avı yapılan birçok ülkede vurulacak üveyik ve fasa kuşlarında limit yokken bizde bu avlar limitler dahilinde yapılmaktadır. Başlangıç tarihi Ağustos ayının 15'i civarları olarak belirlenen üveyik avı bizde bu yıl 26 Ağustos'ta açılacak. Avlanılacak gün sayısı açısından birçok ülkeden daha az avlanmaktayız. Avrupa'da üveyik belli günlerde denize sıfır da avlanılmaktadır.

 

İşte Üveyik Avcılığı Yapan Bazı Ülkeler
Dünyada Üveyik ve Fassa kuşunun avcılığını yapan birçok ülke vardır. Bunların başında Avusturya, İtalya, Spanya, Yunanistan, Türkiye, Kanada, Fransa, Arjantin, Mısır, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Belarus, Amerika, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Malta, Portekiz ve Güney Kıbrıs bunlardan bazılarıdır.

Av Turizmi
Arjantin, Güney komşumuz olan Mısır, Amerika, Bulgaristan, Romanya ve Kanada gibi ülkeler üveyik kuşunu yabancılara avlatarak av turizmi ile kendi ülke ekonomilerine ciddi bir şekilde katkı yapmaktadırlar. Bu da bizlere bu kuşun neslinin tükenme aşamasında olmadığını göstermektedir.

Avcılık Camiası Üzerinden Prim Yapmayınız
Yukarıda vermeye çalıştığımız bazı bilgiler doğrultusunda bizim ülkemizde da Üveyik ve Fassa avının yapılmasında ne başlangıç tarihi ne de süresi ile ilgili hiçbir sakınca yoktur. Hatta Ekim ayı sonuna kadar da avlanılması uluslararası kuruluşlarca da uygundur. Bu bilgiler tamamen bilimsel gerçeğe dayanmaktadır. Bazı kesimler tarafından belli dönemlerde koparılan yaygaranın da ne kadar gereksiz ve yersiz olduğu gün ışığı gibi ortadadır.

Bizler şeffaf ve modern yönetim anlayışımızla KUŞKOR yetkilileri ile bir protokole imza atarak bazı projelerde ortak imza atmaktayız.

2011 Yılında Yapılan Bilimsel Araştırmalar Neticesinde Emirname Düzeltildi
Federasyon'umuzun yaptığı Bilimsel araştırmalar  ve yetkililerle yapılan görüşmelerde Avrupa Komisyonu'nun Yabani Kuşların Korunması Direktifine  ve diğer kaynaklara dayanarak Üveyik konusunu masaya yatırdık. Tarafımızdan yapılan çalışmalar neticesinde, bu kuşun neslinin tükenme aşamasında olmadığı, dünyanın birçok ülkesinde avının ve hatta av turizminin olduğu, avlanma kriterlerinin tümüne Avrupa Birliğine alınmayan KKTC de de AB'ye üye ülkelerden daha fazla uyulduğu, avlanma gün sayıları konusunda bizlerin diğer ülkelere göre üçte biri oranında az olduğu, diğer ülkelerde tüm sahil şeritlerinde denize sıfır avlanıldığı ve bazı ülkelerde baraj, gölet gibi yerlerde av yapılırken bizde böyle yerlerde avlanılmadığı, diğer ülkelerde avlanma limitlerinin olmadığı fakat bizde limitler dahilinde avlanıldığı gibi birçok başlık altında incelenerek KKTC Avcılık Federasyonu'nun bu av konusunda ne kadar doğru bir yolda olduğunu ve haklılığımızı gösterme fırsatı oldu. Hatta yapılan bu toplantıda dönemin Biyologlar Derneği Başkanı da hazır bulunmuştu.

Tüm bu araştırma ve incelemer ışığında, 2008 yılında Çevre Koruma Dairesi tarafından yanlış hazırlanan emirname düzeltildi ve Koruma Altına Alınan Fauna (Hayvan) Türleri'ne ilişkin Cetvel II deki KUŞLAR (AVES) ana başlığı altında yer alan COLUMBIFORMES başlığı altındaki "Columbidae"  alt başlığı ve altında yer alan "Streptopelia Turtur-Üveyik " ibareleri FAUNA VE FLORA'NIN KORUNMASI (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ ile yine aynı daire tarafından kaldırılarak 27 Haziran 2011 tarihli ve 108 sayı'lı Resmi Gazete'de yayınlanması ile  yürürlüğe girdi.

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...