KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

“AVCILIK PROFİLİ ARAŞTIRMASI” NI AÇIKLIYORUZ

KKTC AVCILIK FEDERASYONU OLARAK KADEM’E YAPTIRDIĞIMIZ

 “AVCILIK PROFİLİ ARAŞTIRMASINI”

AÇIKLIYORUZ

KKTC Avcılık Federasyonu değişen global dünya gerçeklerine ayak uydurmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.  Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 18 yaş ve üzeri de jure vatandaş nüfusunun Avcılık Profilini ve Avcılık konusundaki tutumlarını ortaya koymak, bu konulardaki değerlendirme ve beklentilerini öğrenme amaçlı aşağıdaki spesifik konularda bir kamuoyu araştırması Federasyonumuz tarafından yapılmıştır.

 

Araştırma, hem yüz yüze hem de telefon ile görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Toplam 1336 hane telefon ile aranırken, 942 avcı ve 942 avcı eşi ile yüz yüze görüşülmüştür.

 

Araştırma yapılan konulardan bazıları;

-Ava gitme, balığa gitme, evde hayvan besleme alışkanlıkları,

-Av öncesi hazırlık, av için yapılan harcamalar, ava gitmeyi motive eden faktörler, evde bulunan tüfek sayısı ve ruhsat durumu,

-Ava gitme alışkanlığı, ava gitme sıklığı, bölgelerdeki avcı yoğunluğu, ava gidilecek bölgenin seçimindeki önemli olan faktörler, ava kimlerle gidildiği, avda vurulan hayvan sayıları, atılan fişek sayısı,

-Avcılık konusundaki genel tutumlar, değerlendirmeler ve beklentiler

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...