KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

DÜNYA’DA ÜVEYİK ve FASSA AVI

(Streptopelia Turtur (European Turtle Dove) – Wood Pigeon)

Üveyik avı öncesinde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bazı kesimlerce taraflı ve yanlış bilgiler bilinçli olarak gündeme getirilmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki KKTC Avcılık Federasyonu olarak böyle davranışlar içerisinde olanlara karşı bilimsel araştırmalara dayanarak her zaman cevap verebilecek, camiamızın haklarını koruyabilecek kültüre, bilgiye ve inanca sahibiz. Bununla birlikte, kendi eksikliklerini bilen, hatalarını kabullenebilecek kadar olgun, yıkıcı değil yapıcı ve bilgilendirici tüm eleştirilere de açık bir camiayız.

Üveyik ve Fassa Avı (Streptopelia Turtur (European Turtle Dove) – Wood Pigeon)

Federasyonumuz tarafından yapılan araştırmalar ışığında Üveyik ve Fassa avı ile ilgili elde edilen bilgileri tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Geçtiğimiz on yıldan sonra geçen yıl avlamaya başladığımız Üveyik kuşu ile ilgili dünyanın en önde gelen bilimsel araştırma kurumlarından birkaçının Üveyik ve Fassa popülasyonu ve avlanması ile ilgili yaptıkları araştırma ve raporlardan derlediğimiz bilgiler ışığında, bu av kuşlarının nesillerinin tükenme aşamasında olmadığı ve avlarının yasaklanmadığı tespit edilmiştir.

Aşağıdaki tabloda kuşlar konusunda yaptığı araştırmaları ile dünyanın en önde gelen araştırma merkezlerinden biri olan International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) 2010 yılına ait değerlendirmesi görülmektedir. Değerlendirmede Üveyik ve Fassa aynı familyadadır ve Least Concern (şu an için asgari kaygı gerekmektedir) yazmaktadır. Bu da bizlere bu av kuşunun neslinin tükenmesinin söz konusu olmadığını ve herhangi bir av yasağı olmadığını göstermektedir.

 

Key facts

2010 IUCN Red List status

Least Concern

Family

Columbidae (Doves and pigeons)

Species name author

(Linnaeus, 1758)

Population estimate

20,000,000 - 100,000,000 Mature individuals

Population trend

unset

Range estimate (breeding/resident)

17,600,000 km2

Country endemic?

No

 

Kay: http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/143492/0 ( International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN))

 

Bir diğer kaynak Avibirds European Bird Guide tarafından Üveyik ve Fassa ile ilgili yapılan koruma statüsü değerlendirmesinde de aynı verileri görmek mümkündür. Threatened (Tehlike) yazan bölüm tehlike sınırını göstermektedir ve burada da yine aynı şekilde Least Concern (şu an için asgari kaygı gerekmektedir) yazmaktadır.

Conservation status

Kay: http://www.avibirds.com/euhtml/Turtle-Dove.html (Europe Bird Guide)

 

Avrupa’da Yabani ve Göçmen Kuş Avcılığı ile ilgili Kurallar

Kıbrıs adası kuşların göç yoludur. Bu nedenle birçok göçmen kuş adamızı ziyaret etmektedir. Avrupa Komisyonu’nun yabani kuşlarla ilgili çıkardığı direktifle (Directive 2009/147/EC Of The European Parliament And The Council of 30 November 2009 on The onservation of wild birds) yabani kuşların avlanmasına belli koşullarda izin vermektedir. Koşulda ise, yabani kuşların üreme dönemlerinin hemen öncesi ve üreme dönemleri hariç ve Ağustos ayının 15’in itibarı ile bahse konu av başlar ve Ekim ayı sonuna kadar Pazar ve Çarşamba günleri olmak üzere yabani kuşların avcılığı yapılabilir denmektedir. Yine aynı kaynakta, Ülkelerin Avcılık birimlerinin kararları doğrultusunda av tarihleri ve günler belirlenir denmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz kural çerçevesinde, Birçok ülke Avrupa Komisyonu tarafından izinli olarak üveyik avı yapmaktadır. Ağustos ayının ortalarından itibaren Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere Ekim ayının sonlarına kadar Üveyik ve Fassa avını yapan Güney Kıbrıs, bu avı Avrupa Komisyonu’nun kural, yaptırım ve tüm direktifleri doğrultusunda yapmaktadır. Güney’de bu av Ekim ayı sonuna kadar yapılabiliyorsa bizde neden yapılmasın diye düşünmek gerekir.

Kurallara Uyuyoruz

Avrupa Birliğine üye olmamamıza rağmen tüm kural ve yaptırımlara AB’ye üye ülkelerden daha fazla uymaktayız. Dünya’da üveyik avı yapılan birçok ülkede vurulacak üveyik ve fasa kuşlarında limit yokken bizde bu avlar limitler dahilinde yapılmaktadır. Başlangıç tarihi Ağustos ayının 15’i civarları olarak belirlenen üveyik avı bizde bu yıl 28 Ağustos’da açılıyor ve avlanılacak gün sayısı açısından birçok ülkenin üçte biri kadar av günü avlanmaktayız. Avrupa’da üveyik belli günlerde denize sıfır avlanılabilirken ülkemizde denize sıfır olarak bu kuşun avcılığı birkaç küçük nokta haricinde yapılmamaktadır.

Üveyik Avcılığı Yapan Ülkeler

Dünyada Üveyik ve Fassa kuşunun avcılığını yapan birçok ülke vardır. Bunların başında Avusturya, İtalya, Spanya, Yunanistan, Türkiye, Kanada, Fransa, Arjantin, Mısır, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Belarus, Amerika, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Malta, Portekiz ve Güney Kıbrıs bunlardan bazılarıdır.

Av Turizmi

Arjantin, Mısır, Amerika, Bulgaristan, Romanya ve Kanada gibi ülkeler üveyik kuşunu yabancılara avlatarak av turizmi ile kendi ülke ekonomilerine ciddi bir şekilde katkı yapmaktadırlar. Bu da bizlere bu kuşun neslinin tükenme aşamasında olmadığını göstermektedir.

Yukarıda vermeye çalıştığımız bazı bilgiler doğrultusunda bizim ülkemizde da Üveyik ve Fassa avının yapılmasında ne başlangıç tarihi ne de süresi ile ilgili hiçbir sakınca yoktur. Hatta Ekim ayı sonuna kadar da avlanılması uluslararası kuruluşlarca da uygundur. Bazı kesimler tarafından belli dönemlerde koparılan yaygaranın da ne kadar gereksiz ve yersiz olduğu gün ışığı gibi ortadadır.

Bizler şeffaf ve modern yönetim anlayışımızla geçtiğimiz günlerde KUŞKOR yetkilileri ile bir protokole imza atarak bazı projelerde ortak çalışmaya hazırlanmaktayız.

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...